Obsah

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ - ÚP BOROVNO

Typ: ostatní
Návrh ÚP Borovno pro společné jednání

Textová část zde ke stažení

Základní členění území zde ke stažení

Urbanistická koncepce zde ke stažení

Dopravní a technická infrastruktura zde ke stažení

VPS a asanace zde ke stažení

Odůvodnění ÚP - textová část zde ke stažení

Koordinační výkres zde ke stažení

Širší vztahy zde ke stažení

Předpokládaný zábor ZPF zde ke stažení

Limity využití území zde ke stažení


Přílohy

Vytvořeno: 27. 7. 2017
Poslední aktualizace: 2. 10. 2017 23:03
Autor: Zuzana Dražská