Obsah

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1.7.2018

Typ: ostatní
Aktuální informace o lhůtách a správních poplatcích

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1.7.2018

 

 • všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání občanského průkazu s čipem),
 • občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit i později); aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu (4 – 10 číslic) – zadání není povinné,
 • aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele,
 • dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude prováděna hromadná výměna dokladů),
 • občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány pouze z důvodu voleb,
 • lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávat občanské průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů,
 • občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní úřady obcí s rozšířenou působností (v hl. m. Praze úřady městských částí Prahy 1 až 22), ale také Ministerstvo vnitra,
 • občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí dokladu,

 

 • převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze u Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského povstání“).

   

  Vydání občanského průkazu v pracovních dnech do 24 hodin

  POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra

  PŘEVZÍT lze - pouze u Ministerstva vnitra

  Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů

  POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra

  PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo u Ministerstva vnitra

  Vydání občanského průkazu do 30 dnů

  POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22)

  (nelze žádat u Ministerstva vnitra)

  PŘVZÍT lze - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si občan uvede do žádosti za správní poplatek 100 Kč

  (nelze přebírat u Ministerstva vnitra)

 

       Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let

 •  

  - ve lhůtě do 30 dnů - 50 Kč,

  - ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč,

  - ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500 Kč.

 •  

   

  Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě

   

  - ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč,

  - ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1000 Kč.

   

Za vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud doklad převezme u úřadu, kde žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u úřadu městské části Praha 1 až 22 a převezme doklad na Ministerstvu vnitra, zaplatí část správního poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí občanského průkazu.

 


Příloha

Vytvořeno: 27. 6. 2018
Poslední aktualizace: 27. 6. 2018 14:13
Autor: Jana Šimková