rozšířené vyhledávání
Blovice

Evidence obyvatel

informace o trvalém pobytu, výpis z informačního systému

ZMĚNA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU

 
 • Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.
 • Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce.
 • Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen, je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.
 • Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci (určené výslovně ke změně TP).

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:
 • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek (je možné používat pouze originální tiskopis vzhledem ke způsobu archivace)
 • předložit platný občanský průkaz, u něhož není oddělena jeho vyznačená část v důsledku změny místa trvalého pobytu
  - občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas
  - občan po nabytí státního občanství ČR předkládá doklad o nabytí státního občanství
 • doložit oprávněnost užívání domu nebo bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba (majitel, provozovatel ubytovacího zařízení) potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny
 • odhlášení z trvalého pobytu probíhá automaticky přihlášením na jiném místě k trvalému pobytu

 

Správní poplatek:
50,- Kč za osobu starší 15 let
 

ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU

 • Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu na návrh vlastníka objektu nebo na návrh oprávněné osoby
  - zaniklo-li užívací právo občana k objektu a neužívá-li občan tento objekt (musí být splněny obě podmínky)
 • Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci uvedených důvodů ohlašovně prokázat.
 
Správní poplatek:
100,- Kč za každou osobu
 

POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

Údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel poskytuje písemně ministerstvo, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna územního obvodu místa trvalého pobytu

 • na základě písemné žádosti
 • obyvateli staršímu 15 let – údaje vedené k jeho osobě (s výjimkou údajů týkajících se osvojení, které se poskytují obyvateli staršímu 18 let)
 • za obyvatele mladšího 15 let a za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům, žádá o poskytnutí údaje zákonný zástupce
 
V žádosti obyvatel uvede:
 • jméno, příjmení a rodné příjmení,
 • rodné číslo,
 • číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu,
 • adresu místa trvalého pobytu občana.

 

Žádost opatří úředně ověřeným podpisem - nepožaduje se, pokud obyvatel předloží výše uvedený doklad a žádost podepíše před orgánem příslušným k poskytování údajů.

Správní poplatek:
 
50,- Kč 


 

 

Datum vložení: 8. 1. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 4. 2019 7:41

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2