rozšířené vyhledávání
Blovice

Program Ministerstva kultury ČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ na rok 2023

Dotace MK ČR

Program Ministerstva kultury ČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ na rok 2023
 

Ministerstvo kultury ČR po roční pauze opět vyhlašuje program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Blovice jej bude v roce 2023 administrovat.

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky – fyzická i právnická osoba.

Do programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu.

Na příspěvek není právní nárok.

Minimální podíl vlastníka je 20 % z uznatelných nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek.

Minimální výše příspěvku je 80 tis. Kč.

Formuláře žádostí a další informace jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva kultury ČR https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-cs-274

Žádost se předkládá na dvou předepsaných formulářích: „Žádost o zařazení akce obnovy kulturní památky do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2023“ a „Žádost o státní dotaci v roce 2023“

Žadatel odevzdává originály vyplněných a podepsaných formulářů Žádosti včetně doporučení krajského úřadu a příslušného územního pracoviště Národního památkového ústavu.

Originály vyplněných a podepsaných formulářů musejí být vyplněny česky, ve všech rubrikách podle uvedených pokynů, nelze měnit znění ani pořadí rubrik. Údaje uvedené v žádosti musí být správné a pravdivé. Neúplně vyplněné žádosti mohou být z dalšího hodnocení vyloučeny.

Program v roce 2023 bude realizován formou jednoho přihlašovacího kola s termínem podání žádostí do 28. února 2023. Žádosti včetně povinných příloh adresujte na Městský úřad Blovice, Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice.

Kontaktní osoba pro další potřebné informace, konzultační a metodickou pomoc k postupu při zpracování žádosti: Mgr. Kateřina Hájková, oddělení školství a památkové péče Městského úřadu Blovice, tel.: 371 516 166, 607 977 761, katerina.hajkova(at)mublovice.cz.

Datum vložení: 6. 2. 2023 12:39
Datum poslední aktualizace: 23. 10. 2023 6:54
Autor: Mgr. Kateřina Hájková

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
4
2
4
3
4
4
4
5
5
6
5
7
5
8
4
9
4
10
4
11
6
12
4
13
4
14
4
15
3
16
3
17
4
18
3
19
3
20
3
21
4
22
6
23
6
24
6
25
6
26
5
27
6
28
6
29
5
30
8
1
6
2
4
3
5
4
5
5
4