rozšířené vyhledávání
Blovice

Standardy kvality sociálně právní ochrany

Standardy kvality sociálně právní ochrany

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

 

Novela zákona č.359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška č. 473/2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí zavádějí s účinností od 1. ledna 2015 do činnosti orgánů sociálně právní ochrany dětí standardy kvality sociálně-právní ochrany.

 

Standardy kvality jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je určena úroveň kvality poskytované sociálně-právní ochrany při postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu. Účelem standardizace v oblasti práv dětí je vytvoření podmínek pro systematickou práci orgánů SPOD a  sjednocení metod práce a postupů při práci s ohroženými dětmi a rodinami.

Předním hlediskem sociálně-právní ochrany dětí je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči.

Proto zvolená opatření na ochranu dítěte musí být volena tak, aby na sebe navazovala a vzájemně se ovlivňovala. Při výkonu a realizaci opatření mají přednost ta, která zabezpečí řádnou výchovu a příznivý vývoj dítěte v jeho rodinném prostředí, není-li to možné, pak v náhradním rodinném prostředí. 

Bližší vymezení standardů upravuje příloha č. 1 prováděcí vyhlášky č. 473/2012 Sb., která popisuje celkem 14 okruhů standardů :

  • Standardy č. 1 – 3 se zabývají místní a časovou dostupností, prostředím, podmínkami a informovanosti o výkonu sociálně-právní ochrany konkrétního pracoviště
  • Standard č. 4 se zabývá personálním zabezpečením výkonu sociálně-první ochrany
  • Standardy č. 5 – 6 řeší otázky přijímání a zaškolování zaměstnanců zařazených v orgánu sociálně-právní ochrany, včetně jejich profesního rozvoje
  • Standardy č. 7 – 9 se zabývají prevencí ohrožení dítěte, metodami, principy a postupy práce zaměstnanců sociálně-právní ochrany
  • Standardy č.10 – 13 popisuji kontrolní mechanismy, vedení spisové dokumentace a způsob vyřizování a podávání stížností
  • Standard č. 14 se týká návaznosti výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty, postupu zaměstnanců sociálně-právní ochrany jako koordinátotů péče ve vztahu k ostatním subjektům

 

V rámci standardu č. 3, který upravuje oblast informovanosti o výkonu sociálně-právní ochrany, jsou na pracovišti a na webových stránkách Města Blovice, odboru sociálních věcí a zdravotnictví zveřejňovány informace týkající se výkonu sociálně-právní ochrany.

Zpracované standardy kvality spolu s přílohami jsou v písemné podobě k dispozici k nahlédnutí u vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Blovice, Hradišťská 271.

Standardy platné od 1.11.2019 - zde ke stažení

 

 

Datum vložení: 15. 12. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 18. 2. 2020 8:06
Autor:

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace
google-play-download
app-store-download

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Překladač

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4