rozšířené vyhledávání
Blovice

Ošetřovné pro OSVČ

Bylo zahájeno přijímání žádostí pro OSVČ za měsíc říjen, od 14. října do 31. října 2020. Níže naleznete podmínky pro podání žádosti, kam žádost zaslat a jakou formou, včetně požadovaných příloh.

Stanovené období: od 14. října do 31. října 2020

Datum vyhlášení: 5. 11. 2020

Datum zahájení příjmu žádostí: 9. 11. 2020 od 9:00 hod.

Datum ukončení příjmu žádostí: 9. 12. 2020 do 23:59 hod.

Rozpočet: 250 mil. Kč, v případě potřeby může být dle vývoje situace navýšen.

Způsob podání: pouze na formuláři MPO, který naleznete níže.

Co je cílem výzvy: zmírnění negativních dopadů souvisejících s celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 na osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) v České republice, konkrétně dopadů spojených s nutností péče OSVČ o děti nebo osoby závislé (alespoň v I stupni – lehká závislost) na péči druhé osoby, které nemohou navštěvovat školu nebo jiné zařízení.

Kdo může žádat: OSVČ na hlavní činnost vymezená v čl. 3 Programu podpory, která na základě usnesení vlády k přijetí krizových opatření proti šíření infekce COVID-19 nemůže plnohodnotně vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

 • dítě/i, které nemůže/nemohou navštěvovat školu nebo školské zařízení na území České republiky z důvodu jejího uzavření na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 10 let, nebo
 • předškolní dítě, které nemůže navštěvovat školské zařízení na území České republiky z důvodu nařízení karantény nebo uzavření školského zařízení v souvislosti s šířením infekce COVID-19 (týká se zejména školek, dětských skupin apod.), nebo
 • nezaopatřené dítě (děti) maximálně do věku 26 let, které/á je/jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu (podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, nebo
 • osobu/y, která/é z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/é na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/é byla/y umístěna/y dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/jí, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19.

   

  O DOTACI NELZE ŽÁDAT V PŘÍPADĚ DOBROVOLNÉHO PONECHÁNÍ DÍTĚTE/OŠETŘOVANÉ OSOBY V DOMÁCÍ PÉČI.

  Příjemcem dotace nemůže být:

  • společník veřejné obchodní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost,
  • komplementář komanditní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost,
  • statutární orgán nebo člen statutárního orgánu obchodní korporace podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů,

  pokud nedoloží, že je OSVČ na hlavní činnost.

   

  Příjemcem dotace nemůže být ani osoba podnikající na vedlejší činnost z důvodu, že pobírá invalidní důchod nebo starobní důchod, má jiné zaměstnání, má nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenskou z důvodu těhotenství a porodu, nebo osobně pečuje o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na pomoci jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s osobou samostatně výdělečně činnou v domácnosti, není-li osobou blízkou.

  Dotaci nelze kombinovat s Kompenzačním bonusem vypláceným Ministerstvem financí podle zákona o kompenzačním bonusu.

  Za dny 29. 10. - 30. 10. 2020 ošetřovné nenáleží, neboť se jedná o podzimní prázdniny.

   

  Na dotaci není právní nárok.

   

  Výše dotace: 400 Kč/den

   

   

   

  POSTUP PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

   

   

  • Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na předepsaném formuláři Ministerstva průmyslu a obchodu.
  • Podání žádosti učiní žadatel:

    

    

    

   • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fprij (preferováno – žádosti budou vyřízeny dříve), nebo
   • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:

   

  Ministerstvo průmyslu a obchodu
  Na Františku 32
  110 15 Praha 1

   

  obálka musí být označena „fprij“

   

  Pokud je žadatel držitelem uznávaného elektronického podpisu, lze žádost zaslat podepsanou tímto uznávaným elektronickým podpisem žadatele na fpmpo20@mpo.cz, do předmětu uvést „fprij“.

  Upozorňujeme, že osobní podání v budově Ministerstva průmyslu a obchodu není z hygienických důvodů možné.

  Žádost musí být vyplněna na předepsaném formuláři, který bude umístěn ZDE od 9. 11. 2020 od 9:00 hodin.

  Každý žadatel může předložit pouze jednu žádost za stanovené období.

  Jelikož není vyžadováno potvrzení o uzavření školského nebo jiného zařízení, je nutné do žádosti vyplnit název, adresu a webové stránky školy nebo sociálního zařízení za účelem jeho snadného kontaktování ze strany MPO pro ověření žadatelem uvedených údajů.

  Dodržujte prosím termín řádného podání určený výzvou a uchovejte si doklad o takovém podání pro případné reklamace.

  PROSÍME ŽADATELE, ABY PŘI ZASÍLÁNÍ ŽÁDOSTI POŠTOU JEDNOTLIVÉ LISTY NESEŠÍVALI, urychlí se tím zpracování.

  Žádosti podané před termínem a žádosti na nesprávném formuláři nebudou akceptovány.

  Bude-li žádost trpět vadami, bude žadatel vyzván k jejich odstranění prostřednictvím jím zadané datové schránky, resp. emailové adresy.

  V případě pochybností bude žadatel vyzván k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace (např. ohledně prokázání, že žadatel je OSVČ podnikající na hlavní činnost).

  Bez vyzvání MPO neposílejte žádost opakovaně ani žádné další doplňující informace.

  Pro urychlení zpracování žádosti a vyplacení dotace doporučujeme využít VLASTNÍ DATOVOU SCHRÁNKU. Využití datové schránky jiné osoby je možné pouze ve výjimečných případech při splnění zákonných požadavků požadavků (plná moc dané osoby opatřena doložkou o provedení autorizované konverze dokumentu).

   

  Návod na založení datové schránky naleznete ZDE.

   

  Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy naleznete ZDE.

   

  Text Programu „OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ:

 • https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/2020/11/VYZVA-rijen_2020_03_11-final.pdf

Datum vložení: 10. 11. 2020 8:41
Datum poslední aktualizace: 10. 11. 2020 8:54
Autor: Ing. Věra Růžičková

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
4
28
4
29
5
30
6
31
5
1
8
2
7
3
5
4
5
5
5
6
5
7
7
8
8
9
7
10
5
11
6
12
5
13
6
14
6
15
7
16
6
17
5
18
5
19
6
20
6
21
6
22
7
23
7
24
5
25
5
26
5
27
5
28
5
29
5
30
5