rozšířené vyhledávání
Blovice

Informace k prodeji elektronických cigaret

Označování, místo prodeje i informace o povinnostech při prodeji elektronických cigaret

Informace k prodeji elektronických cigaret

Dne 14.02.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována  Vyhláška č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření s účinností od 01.03.2017, jejímž cílem je primárně zajistit ochranu lidského zdraví před toxickými látkami, mezi něž patří mimo jiné i nikotin.

Podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona o potravinách se elektronickou cigaretou rozumí výrobek, který lze použít pro užívání výparů obsahujících nikotin nebo jiných výparů prostřednictvím náustku nebo jakákoli součást tohoto výrobku včetně zásobníku, nádržky i zařízení bez nádržky nebo zásobníku; elektronická cigareta může být jednorázová nebo opětovně naplnitelná pomocí náhradní náplně nebo nádržky nebo opakovaně použitelná pomocí jednorázových zásobníků.

Tekuté náplně do elektronických cigaret (e-liquid) obsahují různé množství nikotinu. V současné době je na trhu k dostání několik variant náplní s obsahem nikotinu, konkrétně 0 mg, 3 mg, 5 mg, 6 mg, 8 mg, 11 mg, 12 mg, 16 mg, 18 mg, 20 mg a 24 mg. Pro lepší přehlednost – množství nikotinu se často uvádí v miligramech na jeden mililitr, např. 16 mg/ml = 1,6% objemu (odpovídá přibližně desetinám procent).

Výše zmíněná vyhláška mimo jiné omezila maximální přípustnost obsahu nikotinu v náplni na 20 mg nikotinu/ml (tedy max. 2% objemu), s tím, že objem jedné náhradní náplně nesmí překročit 10 ml a objem nádržky nebo zásobníku u jednorázových elektronických cigaret nebo jednorázových zásobníků nesmí překročit 2 ml, tudíž není již možné prodávat náplně do elektronických cigaret s obsahem nikotinu 24 mg!

Nikotin je závazně klasifikovanou nebezpečnou látkou, která se v náplních do elektronických cigaret (resp. nádržkách či zásobnících u jednorázových elektronických cigaret) vyskytuje pouze jako složka v nich obsažené chemické směsi. Vzhledem k výše uvedené maximální povolené koncentraci nikotinu v náplních e-cigaret a způsobu klasifikace směsí (náplně nejsou klasifikované jako akutně toxické) je lze prodávat v rámci živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ obor činnosti č. 48 „Velkoobchod a maloobchod“.

Živnostenský úřad dále upozorňuje na povinnosti týkající se označování elektronických cigaret a náhradních náplní do nich (dle § 12h odst. 2 zákona o potravinách a tabákových výrobcích a § 5 vyhlášky o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření)

Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich jsou mj. povinni zajistit na jednotkovém balení nebo vnějším balení elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich uvedení:

 • seznamu všech složek obsažených ve výrobku,
 • obsahu nikotinu ve výrobku,
 • množství nikotinu v dávce,
 • čísla šarže nebo rovnocenného údaje, který umožní určit místo a dobu výroby,
 • údaje o uchování výrobku mimo dosah osob mladších 18 let,
 • zdravotního varování: „Tento výrobek obsahuje nikotin, který je vysoce návykovou látkou. Jeho užití nekuřáky se nedoporučuje.“

Informace musí být vytištěny neodstranitelně, musí být viditelné a nesmí být při uvádění na trh překryty nebo přerušeny.

Označení výrobku nesmí obsahovat žádný prvek nebo rys, který propaguje elektronickou cigaretu nebo náhradní náplň nebo podporuje jejich spotřebu vyvoláním mylného dojmu; který naznačuje, že e-cigareta nebo náplň do ní je méně škodlivá než jiné výrobky či že má např. léčivé účinky; připomíná potravinu nebo kosmetický přípravek; naznačuje, že e-cigareta nebo náplň šetří životní prostředí.

Označení rovněž nesmí naznačovat ekonomické výhody, např. slevu, „dva za cenu jednoho“ apod.

Živnostenský úřad upozorňuje, že v souvislosti s přijetím zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek došlo od 31.5.2017 k některým změnám mimo jiné v prodeji a používání elektronických cigaret. Živnostenský úřad připomíná některé z nich:

I.     Zákon zakazuje prodávat tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety mimo:

 • prodejnu specializovanou pro prodej tohoto zboží,
 • prodejnu, která je potravinářským podnikem,
 • prodejnu s převažujícím sortimentem denního a jiného periodického tisku,
 • provozovnu stravovacích služeb,
 • ubytovací zařízení,
 • stánek s občerstvením, který má pevnou konstrukci a splňuje podmínky pro provozování potravinářského podniku za účelem provozování stravovacích služeb,
 • stánek specializující se na prodej tohoto zboží umístěný uvnitř stavby určené pro obchod,
 • dopravní prostředek letecké dopravy.

Mimo místa výše uvedená se tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety zakazuje prodávat dále:

 • ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem,
 • ve škole a školském zařízení,
 • v zařízení sociálně-právní ochrany dětí, v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let věku, v prostoru, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině nebo v zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání,
 • na akci určené pro osoby mladší 18 let,
 • v dopravním prostředku určeném pro veřejnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravního prostředku letecké dopravy,
 • v prodejně s převažujícím sortimentem zboží určeného pro osoby mladí 18 let,
 • prostřednictvím prodejního automatu, nelze-li vyloučit prodej těchto výrobků osobě mladší 18 let (jestliže prodejce není schopen zajistit ověření věku kupujícího osobou k tomu určenou),
 • prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, nelze-li vyloučit prodej těchto výrobků osobě mladší 18 let – za tímto účelem musí být prodejce vybaven počítačovým systémem, který elektronicky jednoznačně ověří věk spotřebitele.   

Používání elektronických cigaret je povoleno například ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb (jestliže používání elektronických cigaret provozovatel rovněž nezakáže), v prostoru zoologické zahrady, s výjimkou vnějších prostor, které provozovatel zoologické zahrady ke kouření vyhradí nebo na veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, a to ve stavebně odděleném prostoru vyhrazeného ke kouření.

II.     Označovací povinnost:

Prodejce tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret je povinen na místech jejich prodeje umístit pro spotřebitele zjevně viditelný text zákazu prodeje tohoto zboží osobám mladším 18 let. Text musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 2 cm.

Prostor, kde je používání elektronických cigaret zakázáno, je osoba povinna u vstupu označit zjevně viditelným textem informujícím o tom, že používání elektronických cigaret je zakázáno. Text musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 1 cm.

III.    Další povinnosti:

 • Prodejce tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření nebo elektronických cigaret musí zajistit, aby nabízené zboží bylo umístěno na vyčleněném místě odděleně od ostatního sortimentu.
 • Osoba prodávající tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření nebo elektronické cigarety musí být starší 18 let (nejde-li o osobu, u níž je tento prodej součástí soustavné přípravy na budoucí povolání v oborech vzdělání se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a turismus, obchod, potravinářství nebo potravinářskou chemii).
 • Zakazuje se prodávat nebo podávat tabákové výrobky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety osobě mladší 18 let, a dále prodávat kuřácké pomůcky osobě mladší 18 let.
 • Zjistí-li vlastník nebo provozovatel prostoru, kde je kouření a používání elektronických cigaret zakázáno, porušení tohoto zákazu, je jeho povinností osobu porušující zákaz vyzvat, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila. Tato osoba je povinna výzvy uposlechnout.
 • Prodejce tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření nebo elektronických cigaret je povinen (v případě prodeje prostřednictvím komunikace na dálku) před prodejem těchto výrobků spotřebitele informovat o zákazu prodeje osobám mladším 18 let zjevně viditelným textem způsoben přiměřeným možnostem prostředku komunikace na dálku

Obecní živnostenský úřad Blovice

Datum vložení: 4. 6. 2019 14:37
Datum poslední aktualizace: 4. 6. 2019 14:49
Autor: Ing. Věra Růžičková

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
4
2
4
3
4
4
4
5
5
6
5
7
5
8
4
9
4
10
4
11
6
12
4
13
4
14
4
15
3
16
3
17
4
18
3
19
3
20
3
21
4
22
4
23
5
24
6
25
6
26
5
27
6
28
6
29
5
30
8
1
4
2
4
3
5
4
5
5
4