rozšířené vyhledávání
Blovice

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa – referent odboru stavebního a dopravního - pro územní rozhodování a stavební řád - pracovní poměr na dobu neurčitou.

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa – referent odboru stavebního a dopravního - pro územní rozhodování a stavební řád - pracovní poměr na dobu neurčitou.

Tajemník MěÚ  Blovice v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, vyhlašuje

 

výběrové řízení

 

na obsazení pracovního místa – referent odboru stavebního a dopravního – pro územní rozhodování a stavební řád - Městský úřad Blovice -  pracovní poměr na dobu neurčitou.

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

  • splnění předpokladů dle § 4 výše citovaného zákona (úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk).

Požadavky kladené na zájemce o uvedenou pozici:

  • splnění kvalifikačních požadavků na vzdělání a praxi dle §13a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění nebo ukončené středoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví s podmínkou získání kvalifikačních požadavků do 18 měsíců
  • flexibilita, dobrá schopnost komunikace, zodpovědnost a spolehlivost
  • znalost zákonných norem pro příslušný obor (zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a prováděcí vyhlášky k příslušnému zákonu, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů) a schopnost jejich aplikace v praxi
  • dobrá znalost práce na PC (MS OFFICE, příp. VITA)    
  • praxe ve veřejné správě případně zkouška ZOZ na úseku stavebního řádu výhodou           
  • řidičský průkaz skupiny B.

Písemná přihláška uchazeče musí v souladu s ust. § 7 odst. 4 výše citovaného zákona obsahovat tyto náležitosti:

     a) jméno, příjmení a titul uchazeče

           b) datum a místo narození uchazeče

           c) státní příslušnost uchazeče

           d) místo trvalého pobytu uchazeče

           e) číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

            f) datum a podpis uchazeče (uveďte též telefonické spojení).

 K přihlášce se připojí tyto doklady:

             a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností.

             b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

             c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Odměňování dle zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů – platová třída odpovídající druhu vykonávané práce – 9 -10.

Písemné přihlášky s požadovanými doklady zašlete do 30.6.2023 na adresu: Městský úřad Blovice, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice  nebo předejte osobně v podatelně MěÚ. Zalepenou obálku označte nápisem „Výběrové řízení – OSD“.

Kontaktní osoba: Jitka Čejková – personální agenda.

Nástup možný od 01.8.2023, příp. dle dohody.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.             

 

Bc. Václav Kybic 

tajemník MěÚ BLOVICE  

Blovice, 25.5.2023

 

Informace o výběrovém řízení ve formátu PDF zde ke stažení

Přílohy

Výběrové řízení OSD stav. řád 5 2023.pdf

Výběrové řízení OSD stav. řád 5 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 183,64 kB
Datum vložení: 25. 5. 2023 12:00
Datum poslední aktualizace: 26. 5. 2023 6:44
Autor: Mgr. Jan Kadeřávek

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Univerzální překladač

Překlad (translations)