rozšířené vyhledávání
Blovice

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa – referent odboru stavebního a dopravního – pro územní plánování - Městský úřad Blovice - pracovní poměr na dobu určitou.

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa – referent odboru stavebního a dopravního – pro územní plánování - Městský úřad Blovice - pracovní poměr na dobu určitou.

Tajemník MěÚ  Blovice v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, vyhlašuje

 

výběrové řízení

 

na obsazení pracovního místa – referent odboru stavebního a dopravního – pro územní plánování - Městský úřad Blovice -  pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou dovolenou)

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

  • splnění předpokladů dle § 4 zákona 312/2002 (úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk).

Požadavky kladené na zájemce o uvedenou pozici:

  • kvalifikační požadavky dle §24 příp. §189 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
  • znalost zákonných norem pro příslušný obor (zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a prováděcí vyhlášky k příslušnému zákonu, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád) a schopnost jejich aplikace v praxi,
  • znalost práce na PC,
  • flexibilita, dobrá schopnost komunikace, zodpovědnost a spolehlivost,
  • řidičský průkaz skupiny B,
  • zkouška ZOZ v územním plánování výhodou.

Písemná přihláška uchazeče musí v souladu s ust. § 7 odst. 4 výše citovaného zákona obsahovat tyto náležitosti:

     a) jméno, příjmení a titul uchazeče

           b) datum a místo narození uchazeče

           c) státní příslušnost uchazeče

           d) místo trvalého pobytu uchazeče

           e) číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

            f) datum a podpis uchazeče (uveďte též telefonické spojení).

 K přihlášce se připojí tyto doklady:

             a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností.

             b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

             c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Odměňování dle zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů – platová třída odpovídající druhu vykonávané práce – 9 -10.

Písemné přihlášky s požadovanými doklady zašlete do 30.6.2023 na adresu: Městský úřad Blovice, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice  nebo předejte osobně v podatelně MěÚ. Zalepenou obálku označte nápisem „Výběrové řízení – OSD“.

Kontaktní osoba: Jitka Čejková – personální agenda.

Nástup možný od 01.8.2023, příp. dle dohody.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.             

 

Bc. Václav Kybic 

tajemník MěÚ BLOVICE  

Blovice, 25.5.2023

Informace o výběrovém řízení ve formátu PDF zde ke stažení

Přílohy

VŘ OSD ÚP 5 2023.pdf

VŘ OSD ÚP 5 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 180,12 kB
Datum vložení: 25. 5. 2023 13:16
Datum poslední aktualizace: 26. 5. 2023 6:40
Autor: Mgr. Jan Kadeřávek

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Univerzální překladač

Překlad (translations)