rozšířené vyhledávání
Blovice

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa – referent odboru stavebního a dopravního, oddělení dopravního, Městský úřad Blovice - pracovní poměr na dobu neurčitou.

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa – referent odboru stavebního a dopravního, oddělení dopravního, Městský úřad Blovice - pracovní poměr na dobu neurčitou.

Tajemník MěÚ  Blovice v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, vyhlašuje

 

výběrové řízení

 

na obsazení pracovního místa – referent odboru stavebního a dopravního, oddělení dopravního,  pro Městský úřad Blovice -  pracovní poměr na dobu neurčitou.

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

  • splnění předpokladů dle § 4 výše citovaného zákona (úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk).

Požadavky kladené na zájemce o uvedenou pozici:

  • VŠ technického zaměření
  • flexibilita, dobrá schopnost komunikace, zodpovědnost a spolehlivost
  • znalost zákonných norem pro příslušný obor (zákon č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů) a schopnost jejich aplikace v praxi
  • dobrá znalost práce na PC (MS OFFICE, příp. VITA);     
  • řidičský průkaz skupiny B.

Písemná přihláška uchazeče musí v souladu s ust. § 7 odst. 4 výše citovaného zákona obsahovat tyto náležitosti:

     a) jméno, příjmení a titul uchazeče

           b) datum a místo narození uchazeče

           c) státní příslušnost uchazeče

           d) místo trvalého pobytu uchazeče

           e) číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

            f) datum a podpis uchazeče (uveďte též telefonické spojení).

 K přihlášce se připojí tyto doklady:

             a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných  znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností.

             b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

             c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Odměňování dle zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů – platová třída odpovídající druhu vykonávané práce – 10.

 

Písemné přihlášky s požadovanými doklady zašlete do 15.10.2021 na adresu: Městský úřad Blovice, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice  nebo předejte osobně v podatelně MěÚ. Zalepenou obálku označte nápisem „Výběrové řízení – OSD SSÚ“.

Kontaktní osoba: Jitka Čejková – personální agenda.

Nástup možný od 01. 11. 2021, příp. dle dohody.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.             

 

Bc. Václav Kybic 

tajemník MěÚ BLOVICE 

Blovice, 22.09.2021

 

Datum vložení: 22. 9. 2021 16:16
Datum poslední aktualizace: 22. 9. 2021 16:19
Autor: Mgr. Jan Kadeřávek

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace
google-play-download
app-store-download

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2
1
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
1
29 30 31