rozšířené vyhledávání
Blovice

Oznámení o volném pracovním místu - vedoucí úředník odboru stavebního a dopravního, Městský úřad Blovice, pracovní poměr na dobu neurčitou

Oznámení o volném pracovním místu - vedoucí úředník odboru stavebního a dopravního, Městský úřad Blovice

Tajemník MěÚ Blovice v souladu s § 7, odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů   vyhlašuje

 

výběrové řízení

 

na obsazení pracovního místa – vedoucí úředník odboru stavebního a dopravního, Městský úřad Blovice.  Jedná se o výkon funkce na základě jmenování na dobu neurčitou.

 

Předpoklady pro výkon funkce:

 • splnění předpokladů dle § 4 výše citovaného zákona (úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk).

 

Požadavky kladené na zájemce o uvedenou pozici:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru
 • znalost zákonných norem pro příslušný obor (zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a prováděcí vyhlášky k příslušnému zákonu, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů) a schopnost jejich aplikace v praxi
 • flexibilita, schopnost komunikace, organizační a řídící schopnost, zodpovědnost a spolehlivost
 • dobrá znalost práce na PC (MS OFFICE, příp. VITA)                      
 • praxe ve veřejné správě případně zkouška ZOZ výhodou           
 • řidičský průkaz skupiny B.

 

Písemná přihláška uchazeče musí v souladu s ust. § 7 odst. 4 výše citovaného zákona obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče (včetně telefonního kontaktu, e-mailové adresy).

K přihlášce se připojí tyto doklady:

  a)    životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odbornýchznalostech a dovednostech

  b)   výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

  c)   ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Odměňování dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů – platová třída odpovídající druhu vykonávané práce – 11.

 

Písemné přihlášky s požadovanými doklady zašlete do 30. listopadu 2021 na adresu:

Městský úřad Blovice, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice  nebo předejte osobně v podatelně MěÚ. Zalepenou obálku označte nápisem „Výběrové řízení – vedoucí OSD“.

Kontaktní osoba: Jitka Čejková, tel.: 371 516 171, personální agenda.

Nástup možný od  01. 01. 2022, popřípadě dle dohody.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Blovice, 08.11.2021

 

Bc. Václav Kybic

tajemník MěÚ BLOVICE   

 

Datum vložení: 8. 11. 2021 16:18
Datum poslední aktualizace: 8. 11. 2021 16:20
Autor: Mgr. Jan Kadeřávek

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace
google-play-download
app-store-download

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2