rozšířené vyhledávání
Blovice

Oznámení o volném pracovním místu - referent odboru stavebního a dopravního pro územní plánování

Oznámení o volném pracovním místu - referent odboru stavebního a dopravního pro územní plánování

Oznámení o volném pracovním místu

 

Tajemník MěÚ Blovice oznamuje, že se přijímají nabídky zájemců na obsazení pracovního místa – referent odboru stavebního a dopravního – pro územní plánování - Městský úřad Blovice -  pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou dovolenou). 

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

splnění předpokladů dle § 4 zákona 312/2002 (úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk).

Požadavky kladené na zájemce o uvedenou pozici:

  • kvalifikační požadavky dle §24 příp. §189 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
  • znalost zákonných norem pro příslušný obor (zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a prováděcí vyhlášky k příslušnému zákonu, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád) a schopnost jejich aplikace v praxi,
  • znalost práce na PC,
  • flexibilita, dobrá schopnost komunikace, zodpovědnost a spolehlivost,
  • řidičský průkaz skupiny B,
  • zkouška ZOZ v územním plánování výhodou.

Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:

jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost

uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,

jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče (uveďte též telefonické spojení).

 K přihlášce se připojí tyto doklady:

a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných

znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností,

b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,

c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. další doklady prokazující

odbornost uchazeče.

 

Odměňování dle zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů – platová třída odpovídající druhu vykonávané práce – 10.

 

Písemné přihlášky s požadovanými doklady zašlete do 25.11.2019 na adresu: Městský úřad Blovice, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice  nebo předejte osobně v podatelně MěÚ. Zalepenou obálku označte nápisem „Volné pracovní místo – OSD“.

Kontaktní osoba: Jitka Čejková, tel.: 371 516 171, personální agenda.

 Nástup možný od 01.01.2020, případně dle dohody.

 

 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tuto nabídku kdykoliv v jejím průběhu.             

  

 Bc. Václav Kybic

 tajemník MěÚ Blovice  

 

Oznámení o volném pracovním místu ve formátu PDF - zde ke stažení

Přílohy

Oznámení OSD 2019B - ÚP.pdf

Oznámení OSD 2019B - ÚP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 229,04 kB
Datum vložení: 4. 11. 2019 16:20
Datum poslední aktualizace: 4. 11. 2019 16:25
Autor: Mgr. Jan Kadeřávek

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace
google-play-download
app-store-download

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Překladač

Překlad (translations)

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0