rozšířené vyhledávání
Blovice

Oznámení o volném pracovním místu - referent odboru stavebního a dopravního, oddělení dopravního - výkon silničního správního úřadu

Oznámení o volném pracovním místu

Tajemník MěÚ  Blovice v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, vyhlašuje

 

výběrové řízení

 

na obsazení pracovního místa – referent odboru stavebního a dopravního, oddělení dopravního – výkon silničního správního úřadu - Městský úřad Blovice -  pracovní poměr na dobu neurčitou.

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

  • splnění předpokladů dle § 4 výše citovaného zákona (úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk).

Požadavky kladené na zájemce o uvedenou pozici:

  • VŠ technického zaměření
  • flexibilita, dobrá schopnost komunikace, zodpovědnost a spolehlivost
  • znalost zákonných norem pro příslušný obor (zákon č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů) a schopnost jejich aplikace v praxi
  • dobrá znalost práce na PC (MS OFFICE, příp. VITA) 
  • řidičský průkaz skupiny B.

Písemná přihláška uchazeče musí v souladu s ust. § 7 odst. 4 výše citovaného zákona obsahovat tyto náležitosti:

       a) jméno, příjmení a titul uchazeče

             b) datum a místo narození uchazeče

             c) státní příslušnost uchazeče

             d) místo trvalého pobytu uchazeče

             e) číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

             f) datum a podpis uchazeče  ( uveďte též telefonické spojení).

 K přihlášce se připojí tyto doklady:

             a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností.

             b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

             c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Odměňovánídle zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů – platová třída odpovídající druhu vykonávané práce – 10.

 

Písemné přihlášky s požadovanými doklady zašlete do 31.12.2019 na adresu: Městský úřad Blovice, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice  nebo předejte osobně v podatelně MěÚ. Zalepenou obálku označte nápisem „Výběrové řízení – OSD“.

Kontaktní osoba: Jitka Čejková – personální agenda.

Nástup možný od 01. 02. 2020, příp. dle dohody.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.             

 

Bc. Václav Kybic 

tajemník MěÚ BLOVICE  

 

Oznámení o volném pracovním místu ve formátu PDF zde ke stažení

Přílohy

VŘ odd. dopravní silniční spr.pdf

VŘ odd. dopravní silniční spr.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 230,89 kB
Datum vložení: 13. 12. 2019 7:40
Datum poslední aktualizace: 13. 12. 2019 7:46
Autor: Mgr. Jan Kadeřávek

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace
google-play-download
app-store-download

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Překladač

Překlad (translations)

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
24 25
1
26 27 28 29
2
1
2 3 4 5 6 7
1
8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5