rozšířené vyhledávání
Blovice

Oznámení o volném pracovním místu - referent odboru ekonomického a rozvoje města (projektový manažer)

Oznámení o volném pracovním místu - referent odboru ekonomického a rozvoje města

Oznámení o volném pracovním místu

Tajemník MěÚ Blovice oznamuje, že se přijímají nabídky zájemců na obsazení pracovního místa referent odboru ekonomického a rozvoje města (projektový manažer). Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou.

 

Splnění předpokladů: obdobné jako v § 4 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků (úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je trestně bezúhonná, ovládá jednací jazyk).

 

Požadavky kladené na zájemce o uvedenou pozici:

  • vzdělání vysokoškolské nebo vyšší odborné
  • základní znalost zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a schopnost jejich aplikace v praxi
  • základní orientace v zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a schopnost jejich aplikace v praxi
  • komunikační a organizační schopnosti, flexibilita a schopnost týmové práce
  • uživatelská znalost programů MS OFFICE, řidičské oprávnění skupiny B
  • praxe ve veřejné správě a v oboru výhodou.

 

Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče. Přílohou přihlášky je profesní životopis s údaji o vzdělání, dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.

 

Odměňování: dle zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů – platová třída odpovídající druhu vykonávané práce:  9 -10.

 

Písemné přihlášky s požadovanými doklady zašlete do 08.10.2021 na adresu:       

Městský úřad Blovice, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice  nebo předejte osobně v podatelně MěÚ. Zalepenou obálku označte nápisem „Volné pracovní místo – referent ERM“.

Kontaktní osoba: Jitka Čejková, tel.: 371 516 171, personální agenda.

 

Nástup: 01. 11. 2021, popřípadě dle dohody.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tuto nabídku kdykoliv v jejím průběhu.

                                                                                                  

                                                                                                     Bc. Václav Kybic

                                                                                                        tajemník MěÚ

Datum vložení: 21. 9. 2021 10:58
Datum poslední aktualizace: 21. 9. 2021 10:59
Autor: Mgr. Jan Kadeřávek

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace
google-play-download
app-store-download

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2
1
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
1
29 30 31