rozšířené vyhledávání
Blovice

Oznámení o volném pracovním místu - referent odboru ekonomického a rozvoje města

Oznámení o volném pracovním místu - referent odboru ekonomického a rozvoje města

Tajemník MěÚ Blovice oznamuje, že se přijímají nabídky zájemců na obsazení pracovního místa referent odboru ekonomického a rozvoje města. Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou.

 

Splnění předpokladů: obdobné jako v § 4 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků (úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je trestně bezúhonná, ovládá jednací jazyk).

 

Požadavky kladené na zájemce o uvedenou pozici:

 • středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou ekonomického směru
 • základní znalost zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a schopnost jejich aplikace v praxi
 • komunikační schopnosti, flexibilita a schopnost týmové i samostatné práce
 • uživatelská znalost programů MS OFFICE
 • praxe ve veřejné správě a v oboru výhodou.

 

Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • telefonní spojení,
 • datum a podpis uchazeče.

Přílohou přihlášky je profesní životopis s údaji o vzdělání, dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.

 

Odměňování: dle zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů – platová třída odpovídající druhu vykonávané práce:  8

 

Písemné přihlášky s požadovanými doklady zašlete do 22. 07. 2022 na adresu:

Městský úřad Blovice, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice  nebo předejte osobně v podatelně MěÚ. Zalepenou obálku označte nápisem „Volné pracovní místo – referent ERM“.

Kontaktní osoba: Jitka Čejková, tel.: 371 516 171, personální agenda.

 

Nástup: 01. 09. 2022, popřípadě dle dohody.

Oznámení ve formátu PDF zde ke stažení

 

Přílohy

VR_OERM.pdf

VR_OERM.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 169,75 kB
Datum vložení: 22. 6. 2022 12:56
Datum poslední aktualizace: 22. 6. 2022 13:00
Autor: Mgr. Jan Kadeřávek

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Univerzální překladač

Překlad (translations)