Obsah

Formuláře oddělení dopravního*

 

Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu - zde ke stažení

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel - zde ke stažení

Žádost o vyřazení vozidla z provozu - zde ke stažení

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla - zde ke stažení

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel - zde ke stažení

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou - zde ke stažení

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz - zde ke stažení

Žádost o výdej dat z registru silničních vozidel - zde ke stažení

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou - zde ke stažení

 

  

Formuláře evidence řidičů*

Žádost  o vydání řidičského průkazu - zde ke stažení - originál nutno vyplnit u přepážky

Žádost o vydání paměťové karty řidiče digitálního tachografu - zde ke stažení

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu - zde ke stažení

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče - zde ke stažení

Žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče - zde ke stažení - formulář vypisuje úředník na evidenci řidičů

Potvrzení o odevzdání řidičského průkazu mebo mezinárodního řidičského průkazu - zde ke stažení

 

* Některé formuláře lze po stažení vyplnit přímo v počítači a poté vytisknout.