Obsah

Formuláře oddělení dopravního*

 

Formuláře evidence vozidel

 

Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu - zde ke stažení

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel - zde ke stažení

Žádost o vyřazení vozidla z provozu - zde ke stažení

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla - zde ke stažení

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel - zde ke stažení

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou - zde ke stažení

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz - zde ke stažení

Žádost o výdej dat z registru silničních vozidel - zde ke stažení

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou - zde ke stažení

 

Formuláře evidence řidičů*

Žádost  o vydání řidičského průkazu - originál nutno podepsat u přepážky

Žádost o vydání paměťové karty řidiče digitálního tachografu - zde ke stažení

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu - zde ke stažení

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče - zde ke stažení

Žádost o výpis z bodového hodnocení řidiče - zde ke stažení

Žádost o odečet bodů - zde ke stažení

 

* Některé formuláře lze po stažení vyplnit přímo v počítači a poté vytisknout.

 

Formuláře agendy silničně správní

Žádost o povolení uzavírky a o stanovení úpravy provozu - zde ke stažení

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace -stav.práce, kult. akce, vyhr. parkování - zde ke stažení

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - umístění sítí (d) - zde ke stažení

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - havárie - zde ke stažení

Žádost o povolení připojení nemovitosti nebo komunikace - zde ke stažení

Žádost o stanovení místní či přechodné úpravy provozu - zde ke stažení

Žádost o vyjádření silničního správního úřadu - zde ke stažení

Oznámení předčasného ukončení uzavírky - zde ke stažení

Žádost o výjimku z místní či přechodné úpravy provozu - zde ke stažení

Ohlášení stavby - zde ke stažení

Žádost o stavební povolení - zde ke stažení

Žádost o vydání parkovacího průkazu - zde ke stažení

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu