Navigace

Obsah

Formuláře odboru sociálních věcí a zdravotnictví

 

Ustanovení zvláštního příjemce důchodu  -  žádost se podává a vyřizuje na obecním úřadu dle místa trvalého bydliště žadatele -  žádost zde ke stažení

 

Náhradní  rodinná  výchova

osvojení a pěstounská péče dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

obecné informace pro zájemce - zde ke stažení

žádost o náhradní rodinnou výchovu - zde ke stažení - vyplňuje každý žadatel sám za sebe

povinná příloha k žádosti o náhradní rodinnou výchovu - zde ke stažení - vypisují manželé společně