Navigace

Obsah

Formuláře obecního živnostenského úřadu - centrální registrační místo (CRM)

(platnost od 01.01.2013)

 

I. Formuláře pro živnostenské podnikání:

 

Jednotný registrační formulář (JRF) pro fyzickou osobu - zde ke stažení

Pokyny k vyplnění JRF pro fyzickou osobu - zde ke stažení

 

Jednotný registrační formulář (JRF) pro právnickou osobu - zde ke stažení

Pokyny k vyplnění JRF pro právnickou osobu - zde ke stažení

 

Změnový list (veškeré změny, přerušení apod.) pro FO i PO - zde ke stažení

Pokyny k vyplnění Změnového listu - zde ke stažení

 

Seznam oborů živnosti volné (platný od 01.01.2013) - zde ke stažení

 

Příloha statutární orgán - zde ke stažení

Příloha předmět podnikání - zde ke stažení

Příloha provozovny - zde ke stažení

Příloha odpovědný zástupce - zde ke stažení

Prohlášení odpovědného zástupce - zde ke stažení

Organizační složka - zde ke stažení

 

Přihláška k registraci FÚ pro fyzickou osobu - zde ke stažení

Přihláška k registraci FÚ pro právnickou osobu - zde ke stažení

Oznámení FÚ o změně registračních údajů - zde ke stažení

 

Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku

 

Plná moc - zde ke stažení

 

II. Formuláře pro zemědělské podnikatele (aktualizováno: březen 2015)

 

Zemědělský podnikatel FO - žádost o zápis do evidence

Zemědělský podniktel PO - žádost o zápis do evidence

Zemědělský podnikatel - změny a doplnění (FO + PO)

Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele - FO

Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele - PO

Žádost o výpis z evidence zemědělského podnikatele