rozšířené vyhledávání
Blovice

Rozšíření a modernizace dílen, jazykové učebny a laboratoře chemie

logo eu a mmr

Název projektu : Rozšíření a modernizace dílen, jazykové učebny a laboratoře chemie

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008263

 

Projekt řeší inovaci (zkvalitnění) vzdělávání odborných předmětů na  ZŠ Blovice. Cílem je pořídit takové přístrojové vybavení, které umožní zkvalitnění výuky v odborných, ale i v kmenových učebnách. Pořízené vybavení bude sloužit při výuce jednotlivých předmětů i při komplexní projektové výuce, zabývající se environmentální problematikou a výchovou. Práce s tímto přístrojovým vybavením jednak zvýší kompetence učitelů a jednak zvýší úspěšnost žáků při přijímání na SŠ, případně při jejich dalším uplatnění na trhu práce.

Město Blovice jako zřizovatel ŽS Blovice investuje poměrně značné prostředky do rozvoje vzdělávání a zabezpečení kvalitního zázemí. Tato investice je tak dalším logickým krokem k zajištění moderního vzdělávacího prostředí.  V současné době  je již řada učeben vybavena moderním vybavením. Zatím tomu tak  není u  laboratoře chemie jazykové učebny a dílen, které mají naprosto nevyhovující zastaralé vybavení a v případě dílen se nachází v prostorově nevyhovujících prostorách. Žáci budou po reailzaci projektu využívat nové interaktivní a badatelsky orientované metody výuky v plné míře tak, aby uspěli v navazujícím vzdělávání i na trhu práce.

 

V rámci projektu dojde k rozšíření a modernizaci dílen a zlepšení výuky základů technických prací. Dojde k zvětšení kapacity a pořízení vybavení pro výuku technických předmětů.

U jazykové učebny dojde k vybavení prostoru novou technikou a nábytkem a dojde k rozšíření možností a zkvalitnění výuky cizích jazyků.

U laboratoře chemie dojde k pořízení nového vybavení tak, aby došlo ke zkvalitnění názornosti vyučování přírodovědného předmětu a umožnění praktické výuky a výzkumu v bezpečném prostředí.

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace
google-play-download
app-store-download

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Překladač

Překlad (translations)

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0