rozšířené vyhledávání
Blovice

Historie a památky

Blovice - historie

První písemnou zprávu o Blovicích máme z r. 1284, kdy byly trhovou vsí, patřící cisterciáckému klášteru v Pomuku. Dle písemných pramenů z konce 14. století jsou Blovice uváděny jako městečko. Zdeněk ze Šternberka dosáhl pro Blovice na králi Jiřím z Poděbrad v r. 1465 práva svobodného prodeje a odkazu majetku.  V r. 1479 udělil král Vladislav II. obyvatelům městečka Blovic právo svobodně dědit a v r. 1509 výroční trh a právo volit si purkmistra.  V r. 1566 se Blovice staly majetkem pánů z Roupova. Královský rada a hejtman Plzeňského kraje Kryštof starší z Roupova potvrdil městečku v r. 1587 právo volného odkazu majetku a právo vaření piva. Ke konci 16.stol. připadlo panství Hradiště  (i s Blovicemi) rodu Hradišťských z Hořovic, který je držel do r. 1618. Od druhé pol. 17. stol. patřilo hradišťské panství Maxmiliánu Rudolfu, hraběti z Gutenštejna. Později se novým majitelem stal rod Kolovratů Krakovských. Jan Karel hrabě Kolovrat Krakovský (Hanuš Kolovrat) pěstoval styky s významnými představiteli české kultury a vlastenci doby např. s B. Němcovou.

Od 18. stol. jsou Blovice zvány městem a hospodářsky se rozvíjí také díky privilegiím k pořádání trhů od císařovny Marie Terezie a císaře Josefa II. Od r. 1868 zůstaly Blovice nadále sídlem okresního soudu. Rozvoji města napomohlo též, že zde od r. 1850 sídlil berní úřad a od r. 1865 okresní zastupitelstvo. Výraznou změnu ve způsobu života zdejšího obyvatelstva znamenala stavba dráhy císaře Františka Josefa I. z Plzně do Č. Budějovic v letech 1865 – 1868. Po smrti Hanuše Kolovrata Krakovského v r. 1872 získal spojené panství hradišťské, březnické a merklínské maďarský rod Pálffyů z Erdödu. V r. 1918 připadlo panství Hradiště prostřednictvím Moravské agrární a průmyslové banky Adolfu Klikarovi, továrníku z Hronova. Klikarům patřil hradišťský statek do r. 1945.

Druhá světová válka přinesla mnohým blovickým občanům strádání a utrpení. Své životy položili letci Karel Bečvář, Václav Blahna a Miroslav Drnek. V koncentračních táborech zahynuli všichni blovičtí Židé. Konec těchto útrap přineslo osvobození Blovic americkou armádou 7. května 1945.  V současné době pod město Blovice patří místní části Vlčice, Štítov a Hradišťský Újezd, Hradišťská Lhotka a Komorno. Od r. 2003 jsou Blovice sídlem úřadu s rozšířenou působností se spádovým územím pro 11 tis. obyvatel. V roce 2019 oslavilo město Blovice 735 let své existence.

Město Blovice a jeho okolí se může pyšnit řadou kulturních památek.

Kostel sv. Jana EvangelistyNa místě původně gotického kostela ze 14.století stojí kostel sv. Jana Evangelisty, který byl postaven v letech 1760-1767 v barokním stylu. V jeho blízkosti stojí pohřební kaple s hrobkou Kolovratů a Pálffyů, která byla v r. 1833 přestavena z původního staršího objektu (rekonstrukce 2010-2014). Před kostelem se také nachází litinový kříž z r. 1873.Radnice čp. 143Historické jádro města tvoří náměstí, kde je jednou z nejvýraznějších staveb budova radnice postavená r. 1825 a v r. 1893 přestavěná v pseudorenesanční podobě. Stavba byla rekonstuována městem Blovice v letech 2011-2014. Na radnici navazuje budova bývalého berního úřadu a soudu, kde se nachází i obřadní síň města. Ve vestibulu radnice se nachází starý hodinový stroj z radniční věže, původní vrata a historické fotografie města.


Sv. Jan NepomuckýPřed budovou radnice stojí pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1702. Zajímavostí stavby je, že byla instalována v době před svatořečením sv. Jana Nepomuckého. V roce 2013 realizovalo město Blovice rekonstrukci sochy za pomoci prostředků EU z programu PRV ČR.
 


čp. 24čp. 148V Blovicích se nachází i několik domů památkově chráněných. Jsou to pozdně klasicistní štítové domy na náměstí čp. 23 a 24, v Hradišťské ulici pak empírové domy čp. 148 a 149. Původně měšťanský dům čp. 148 ředitele školy Františka Raušara věnoval jeho majitel městu pro zřízení muzea. Okresní muzeum Plzeň-jih zde sídlilo do roku 2002 a poté se přemístilo do areálu zrekonstruovaného zámku Hradiště. Nyní se v budově nachází kanceláře Městského úřadu Blovice.


Zámek Hradiště čp. 1čp. 25Zámek Hradiště, kde v současnosti sídlí Muzeum jižního Plzeňska, vznikl v místech bývalé tvrze v 18.století a do dnešní podoby byl přestavěn v pseudogotickém slohu v r. 1873. Při zámku se nachází též anglický park, jehož dnešní podoba pochází z úpravy v r. 1873. K areálu zámku patřil v minulosti i hospodářský dvůr s mlýnem, skleníkem a domem zahradníka.


Sousoší UkřižováníNa zalesněném návrší nad řekou Úslavou v části Bohušov stojí významná dominanta - barokní sousoší sv. Kříže (Ukřižování) z r. 1727, doplněné andílky a Máří Magdalénou. Stavba byla rekonstruována městem Blovice v roce 2014 za pomoci prostředků EU z programu PRV ČR.

 


Archanděl Michael
K přístupové cestě na úpatí návrší se sousoším Ukřižování byla r. 1943 přemístěna Socha archanděla Michaela z r. 1748.

 

 


židovský hřbitovPod hrází rybníka Cecima se nachází židovský hřbitov, založený údajně již r. 1683, s dochovanými barokními a klasicistními náhrobky. Hřbitov má celkovou rozlohu 1433 m2 a je zde dochováno cca 350 náhrobků.


S některými památkami je spjatý sport zvaný Geocaching. Jedná se o vyhledávání skrytých schránek na základě indicií, tedy o jakési "hledání pokladů". V okolí Blovic těchto pokladů naleznete hned několik. Zde naleznete některé z nich. Co to je Geocaching a jak postupovat při hledání skrytých schránek naleznete na adrese www.geocaching.cz. Oficiální adresa Geocachingu je www.geocaching.com. Tam také naleznete popisy schránek, indicie a komentáře k "pokladům".


Místní části Blovic

Hradišťská Lhotka

Vesnice leží asi 3,5 km vzdušnou čarou jihovýchodně od Blovic. První písemná zmínka o vsi Hradišťská Lhotka je z r. 1379. Ves patřila k hradišťskému panství.

Hradišťský Újezd

Obec se nachází asi 3 km jihovýchodním směrem od Blovic. První písemná zpráva o Hradišťském Újezdě je z r. 1545. Býval zde dvůr hradišťského panství. Na návsi se nachází kaple sv. Václava. Zajímavou ukázkou lidové architektury jsou roubená stavení čp. 2. Datováno 1776.

Komorno

Ves leží asi 1,5 km vzdušnou čarou jihozápadně od Blovic. První písemná zpráva o osadě Komorno je z r. 1558. Býval zde dvůr chocenického panství. Na návsi stojí kaple p. Marie z roku 1913. Nedaleko kapličky je pomník Jana Sýkory, legionáře, spolupracovníka presidenta T.G. Masaryka a předsedy České kolonie v Londýně. Jan Sýkora se narodil 23.7.1876 v Komorně a 16.11.1942 byl popraven v Berlíně. Na pomníku věnování z r.1947.

Štítov

Obec Štítov leží asi 3 km vzdušnou čarou směrem severovýchodním od Blovic. První písemná zpráva o osadě Štítov je z r. 1545. Na návsi leží kaple p. Marie z r. 1933. 

Vlčice

Ves se nachází přibližně 1 km vzdušnou čarou jižně od centra Blovic. Vlčice leží při řece Úslavě. První písemná zpráva o osadě Vlčice je z r. 1379. Ve středu obce, se nachází kaple sv. Jana Nepomuckého z r. 1847. Součástí Vlčic je osada Stará Huť.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Univerzální překladač

Překlad (translations)