rozšířené vyhledávání
Blovice

Dotace a programy

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA BLOVICE V OBDOBÍ OD 01.01.2020 - 31.12.2021 NA PODPORU INDIVIDUÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ VODOU VE MĚSTĚ BLOVICE A V JEHO MÍSTNÍCH ČÁSTECH SCHVÁLEN ZASTUPITELSTVEM MĚSTA BLOVICE DNE 10.6.2020

Žádost o dotaci lze podat nejdříve 1.8.2020.

Program - Pravidla podpory

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí podpory - náhled