Navigace

Obsah

Výběrové řízení - ředitel/ka příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Lidový dům Blovice

Typ: ostatní
Výběrové řízení - ředitel/ka příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Lidový dům Blovice

Město Blovice

v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění vyhlašuje

 

výběrové řízení

 

na funkci ředitele/ky příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Lidový dům Blovice, p.o., ul. Bělohrobského 78, 336 01 Blovice.

 

Zřizovatel: Město Blovice

Druh práce: ředitel/ředitelka Městského kulturního střediska Lidový dům Blovice

Místo výkonu práce: Blovice

Zákonné  předpoklady:  státní občan ČR nebo fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem a má v ČR trvalý pobyt, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, občanská a trestní bezúhonnost, ovládání českého jazyka

Kvalifikační předpoklady:

Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v bakalářském studijním programu

Platové zařazení:

11. platová třída dle nařízení vlády č.564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění (zařazení dle katalogu prací ve veř. službách a správě 1.01.12)

 

Jiné požadavky:

 • Dobré organizační, komunikační, rétorické a řídící schopnosti
 • Znalost problematiky ekonomiky příspěvkové organizace a řidičský průkaz    skupiny B
 • Samostatnost a flexibilita, včetně časové, s ohledem na konání mnoha akcí o víkendech
 • Výborná znalost českého jazyka, komunikativní znalost 1 cizího jazyka
 • Pokročilá znalost práce IT (grafické programy, správa webových stránek, zkušenost s publikováním na sociálních sítích)
 • Orientace v oblasti kultury a všeobecný kulturní přehled včetně znalosti místního kulturního prostředí
 • Prokazatelná zkušenost s pořádáním velkých kulturních akcí výhodou

 

Písemně zašlete:

 1. Přihlášku, která obsahuje: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu, telefon, e-mail, datum a podpis uchazeče
 2. Úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 3. Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 4. Strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 5. Zpracovanou koncepci řízení a rozvoje příspěvkové organizace MKS Lidový dům Blovice, způsobu propagace města a jeho příspěvkových organizací, včetně představy spolupráce s partnerskými městy.
 6. Písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).

 

K výběrovému řízení budou přijaty pouze přihlášky podané do uvedeného termínu a doložené kompletními doklady.

Předpokládaný nástup do funkce: 1. 12. 2018, případně po dohodě

Informace: Ladislava Krňoulová  tel. 371 522 236, mob. 737 740 174 Email: info@ldblovice.cz

 

Přihlášky podejte v termínu do: 31.7.2018 na adresu: Městský úřad Blovice, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice  nebo předejte osobně v podatelně MěÚ. Zalepenou obálku označte nápisem „Výběrové řízení na ředitele MKS Lidový dům Blovice – neotevírat“,  kontaktní osoba MěÚ: Jitka Čejková, tel.: 371 516 171, personální agenda.

 

Blovice 13. 6. 2018        

                                                                                                                Jan Poduška

                                                                                                        starosta města Blovice

 

Oznámení o výběrovém řízení ve formátu PDF zde ke stažení


Příloha

Vytvořeno: 13. 6. 2018
Poslední aktualizace: 21. 3. 2019 09:38
Autor: Mgr. Jan Kadeřávek