Obsah

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky vyhlašuje město Blovice tehdy, když předpokládaná výše finančního plnění  dosahuje limitu dle zákona (zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění).

Od 1.10.2016 platí limity plnění - stavební práce od 6 mil.Kč bez DPH, resp. dodávky a služby od 2 mil.Kč bez DPH.

Administraci veřejných zakázek města Blovice vykonává Ing. Michal Hodek, místostarosta města

Profil zadavatele

Město Blovice si registrovalo profil zadavatele na adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00256455. Zde jsou zveřejňovány všechny dokumenty k veřejným zakázkám požadované zákonem, a to vč. smlouvy, jejích dodatků, skutečně zaplacené ceny a pod.

Přehled a statistika veřejných zakázek v režimu zákona v letech 2008-2014

Aktuálně v roce 2019:

Autobusové nádraží Sýkorova ulice - stavební práce

Blovice - napojení průmyslové zóny Fugnerova - Poplužní

Archiv 2018

Směsný komunální odpad 2019-2020

Blovice - modernizace sportovního areálu

Oprava místních komunikací - Blovice, Hájek - část západ

Oprava místních komunikací - Blovice, Hájek - část východ

Archiv veřejných zakázek 2013 - 2017
Archiv veřejných zakázek 2008 - 2012
Archiv veřejných zakázek do r.2007