Obsah

Poptávková řízení

Poptávková řízení vyhlašuje město Blovice tehdy, když předpokládaná výše finančního plnění nedosahuje limitu dle zákona (zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění). Jedná se o cenu VZ na stavební práce do 6 mil.Kč a VZ na dodávky nebo služby do 2 mil.Kč bez DPH. Jedná se o tzv. veřejné zakázky malého rozsahu, dále jen "VZMR".

Metodiku přidělování veřejných zakázek malého rozsahu schválenou ZM dne 30.11.2016, která upravuje VZ pod limitem zákona od 1.12.2016, naleznete zde ke stažení

 

Statistika přidělování VZMR městem Blovice v letech 2007 - 2011 zde ke stažení

Administraci poptávkových řízení města Blovice vykonává Ing. Michal Hodek, místostarosta města

Město Blovice si registrovalo profil zadavatele na adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00256455. Na této stránce jsou zveřejňovány všechny dokumenty k poptávkovým řízením nad 500 tis.Kč bez DPH včetně smluv.

Připravujeme - budeme vyhlašovat v roce 2018:

Dešťová kanalizace Bohušov - do 31.12.2018

III.etapa rozvoje optické sítě - do 31.10.2018

Archiv 2018

Blovice - Drnkova ulice - oprava komunikace

Dodávka elektrické energie 2019-2020

Oprava místní komunikace Komorno

Servisní činnost plynových tepelných zařízení

Blovice, Raušarovy sady - obnova vodovodu

Blovice - oprava Sportovní ulice

Gastrotechnologická obnova varny ŠJ ZŠ Blovice

Chodník podél II/117 - II.etapa

Pořízení sběrných nádob a doplňujícího zařízení pro sběr biologicky rozložitelných odpadů

Oprava kanalizace v ulicích Hájecká, Polní - Blovice - výsledek

Stavební úpravy objektu DPS Blovice, II.etapa

Výměna oken v bytovém domě Husova 604, 605 v Blovicích - výsledek

Gastrotechnologická obnova varny ŠJ ZŠ Blovice - zrušeno 

Archiv 2017:

II. etapa rozvoje optické sítě města Blovice - část A- výsledek

Prodloužení vodovodu Blovice - Masarykovo náměstí - výsledek

TI pro 5 RD Blovice - Vlčice - výsledek

PD - Blovice – napojení průmyslové zóny, Fügnerova - Poplužní - výsledek

Kolowratská kaple - obnova vzdušného kanálu - výsledek

Oprava místní komunikace ve Staré Huti - výsledek

Právní služby - prodej domů čp. 604/605, 710/711, 831/832 - výsledek

Provozovatel sběrného dvora v Blovicích - výsledek

Boží muka na Bohušově - výsledek

Revitalizace náměstí v Blovicích 

Přístavba a stavební úpravy DDM Blovice - výsledek

Archiv 2016
  Archiv 2015
Archiv 2014
Archiv 2013
Archiv 2012
Archiv 2011
Archiv 2010
Archiv 2009
Archiv 2008
Archiv do r.2007