Obsah

Poptávková řízení

Poptávková řízení vyhlašuje město Blovice tehdy, když předpokládaná výše finančního plnění nedosahuje limitu dle zákona (zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění). Jedná se o cenu VZ na stavební práce do 6 mil.Kč a VZ na dodávky nebo služby do 2 mil.Kč bez DPH. Jedná se o tzv. veřejné zakázky malého rozsahu, dále jen "VZMR".

Metodiku přidělování veřejných zakázek malého rozsahu schválenou ZM dne 30.11.2016, která upravuje VZ pod limitem zákona od 1.12.2016, naleznete zde ke stažení

 

Statistika přidělování VZMR městem Blovice v letech 2007 - 2011 zde ke stažení

Administraci poptávkových řízení města Blovice vykonává Ing. Michal Hodek, místostarosta města

Město Blovice si registrovalo profil zadavatele na adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00256455. Na této stránce jsou zveřejňovány všechny dokumenty k poptávkovým řízením nad 500 tis.Kč bez DPH včetně smluv.

Aktuálně v roce 2019:

Blovice - autobusové nádraří Sýkorova ulice - TDS

Dešťová kanalizace Bohušov - do 31.12.2019

III.etapa rozvoje optické sítě - do 30.4.2019

Archiv 2018

Obnova vodovodu ulice 5.května

Hlasové služby a internet

Blovice - Drnkova ulice - oprava komunikace

Dodávka elektrické energie 2019-2020

Oprava místní komunikace Komorno

Servisní činnost plynových tepelných zařízení

Blovice, Raušarovy sady - obnova vodovodu

Blovice - oprava Sportovní ulice

Gastrotechnologická obnova varny ŠJ ZŠ Blovice

Chodník podél II/117 - II.etapa

Pořízení sběrných nádob a doplňujícího zařízení pro sběr biologicky rozložitelných odpadů

Oprava kanalizace v ulicích Hájecká, Polní - Blovice - výsledek

Stavební úpravy objektu DPS Blovice, II.etapa

Výměna oken v bytovém domě Husova 604, 605 v Blovicích - výsledek

Gastrotechnologická obnova varny ŠJ ZŠ Blovice - zrušeno 

 
Archiv 2017
Archiv 2016
  Archiv 2015
Archiv 2014
Archiv 2013
Archiv 2012
Archiv 2011
Archiv 2010
Archiv 2009
Archiv 2008
Archiv do r.2007