Navigace

Obsah

ROK 2019

 

Rozpočtové úpravy rozpočtu města Blovice 2019

I. rozpočtová úprava města Blovice - zde ke stažení

 

Schválený rozpočet města Blovice na rok 2019 

Odkaz uveřejnění - zde ke stažení

Schválený rozpočet města Blovice 2019 - zde ke stažení

Porovnání - zde ke stažení

 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Blovice 2020 -2022

Odkaz uveřejnění - zde ke stažení

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Blovice 2020 - 2022

- zde ke stažení

 

Schválený rozpočet 2019 a střednědobé výhledy 2020, 2021 příspěvkových organizací města Blovice 

ZŠ Blovice - zde ke stažení

ZUŠ Blovice - zde ke stažení

DDM Blovice - zde ke stažení

MKS LD Blovice - zde ke stažení

MŠ Blovice - zde ke stažení

Odkaz uveřejnění - zde ke stažení

 

 

Zveřejnění návrhu rozpočtu města Blovice na rok 2019

Návrh - zde ke stažení

Porovnání návrnu rozpočtu na rok 2019 - zde ke stažení

Oznámení o uveřejnění návrhu rozpočtu - zde ke stažení

Připomínky k návrhu rozpočtu města Blovice na rok 2019 mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění (tj. od 23.11.2018 do 10.12.2018) nebo ústně při jeho projednávání na zasedání Zastupitelstva města Blovice, tj. dne 10.12.2018, od 17:00 h, budova radnice, Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice.

Dle zák. č. 23/2017 Sb., §5 odst. 3 - informace uveřejněny (rozklikávací formou) na 

http://monitor.statnipokladna.cz/2018/obce/detail/00256455#rozpocet-vydaje-odvetvovy

 

Zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města Blovice na roky 2020 - 2022

Návrh - zde ke stažení

Oznámení o uveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu 2020 - 2022 -

zde ke stažení

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města Blovice mohou občané územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění (tj. od 23.11.2018 do 10.12.2018) nebo ústně při jeho projednávání na zasedání Zastupitelstva města Blovice, tj. dne 10.12.2018, od 17:00 h, budova radnice, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice.

 

Zveřejnění  návrhů rozpočtů na rok 2019 a návrhů střednědobých výhledů na rok 2020, 2021 příspěvkových organizací města Blovice

ZŠ Blovice - zde ke stažení

ZUŠ Blovice - zde ke stažení

DDM Blovice - zde ke stažení

MKS LD Blovice - zde ke stažení

MŠ Blovice -  zde ke stažení

 

ROK 2018

Výkazy k 31.12.2018

FIN 2 - 12 M - zde ke stažení

Rozvaha k 31.12.2018 - zde ke stažení

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 - zde ke stažení

 

Výkazy k 30.9.2018

FIN 2 - 12 M - zde ke stažení

Rozvaha  k 30.9.2018 - zde ke stažení

Výkaz zisku a ztráty k 30.9.2018  - zde ke stažení

 

Výkazy k 30.6.2018

FIN 2 - 12 M -  zde ke stažení

Rozvaha k 30.6.2018 - zde ke stažení

Výkaz zisku a ztráty k 30.6.2018 - zde ke stažení

 

Výkazy k 31.03.2018

FIN 2 - 12 M - zde ke stažení

Rozvaha k 31.03.2018 - zde ke stažení

Výsledovka k 31.03.2018 - zde ke stažení

 

 

 

Úpravy rozpočtu města Blovice na rok 2018

I. rozpočtová úprava 2018 - zde ke stažení

II. rozpočtová úprava 2018 - zde ke stažení

III. rozpočtová úprava 2018 - zde ke stažení

IV. rozpočtová úprava 2018 - zde ke stažení

V. rozpočtová úprava 2018 - zde ke stažení

VI. rozpočtová úprava 2018 - zde ke stažení

VII. rozpočtová úprava 2018 - zde ke stažení

VIII. rozpočtová úprava 2018 - zde ke stažení

IX. rozpočtová úprava 2018 - zde ke stažení

X. rozpočtová úprava 2018 - zde ke stažení

XI. rozpočtová úprava 2018 - zde ke stažení

XII. rozpočtová úprava 2018 - zde ke stažení

XIII. rozpočtová úprava 2018 - ze ke stažení

XIV. rozpočtová úprava 2018 - poslední - zde ke stažení

Schválený závěrečný účet města Blovice za rok 2017 

- schváleno na ZM Blovice dne 16.05.2018

Závěrečný účet města Blovice za rok 2017 - textová část - zhodnocení roku 2017 - zde ke stažení

Přehled  příjmů a výdajů rozpočtu města Blovice 2017 - skutečnost x čerpání - zde ke stažení               

Rozvaha, výsledovka, zadluženost města Blovice - rok 2017 - zde ke stažení

Úvěry a dlouhodobé závazky města Blovice - zde ke stažení

Poskytnuté dotace městem Blovice v roce 2017 - Program podpory spolků a neziskových organizací - zde ke stažení

Poskytnuté dotace městem Blovice v roce 2017 - Mimoprogramové dotace - zde ke stažení

Přehled přijatých dotací a transferů do rozpočtu města Blovice v roce 2017 - zde ke stažení

Sociální fond města Blovice - zde ke stažení

Struktura příjmů a výdajů města Blovice za rok 2017 - graf - zde ke stažení

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2017 - zde ke stažení

 

Výkaz Fin 2 - 12 k 31.12.2017 - zde ke stažení

Rozvaha k 31.12.2017 - zde ke stažení

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 - zde ke stažení

Příloha - zde ke stažení

Auditorská zpráva za rok 2017 - zde ke stažení

 

Rozpočet, účetní výkazy města Blovice a účetní výkazy příspěvkových organizací města Blovice lze shlédnout zároveň (rozklikávací formou) na webu:

http://monitor.statnipokladna.cz/2017/obce/detail/00256455#rozpocet.

 

 

 

Návrh závěrečného účtu města Blovice za rok 2017

Návrh závěrečného účtu města Blovice za rok 2017 - textová část - zhodnocení roku 2017 - zde ke stažení

Přehled  příjmů a výdajů rozpočtu města Blovice 2017 - skutečnost x čerpání -                zde ke stažení

Rozvaha, výsledovka, zadluženost města Blovice - rok 2017 - zde ke stažení

Úvěry a dlouhodobé závazky města Blovice - zde ke stažení

Poskytnuté dotace městem Blovice v roce 2017 - Program podpory spolků a neziskových organizací - zde ke stažení

Poskytnuté dotace městem Blovice v roce 2017 - Mimoprogramové dotace

zde ke stažení

Přehled přijatých dotací a transferů do rozpočtu města Blovice v roce 2017 - zde ke stažení

Sociální fond města Blovice - zde ke stažení

Struktura příjmů a výdajů města Blovice za rok 2017 - graf - zde ke stažení

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2017

- zde ke stažení

Výkaz Fin 2 - 12 k 31.12.2017 - zde ke stažení

Rozvaha k 31.12.2017 - zde ke stažení

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 - zde ke stažení

Příloha - zde ke stažení

Auditorská zpráva za rok 2017 - zde ke stažení

 

Rozpočet, účetní výkazy města Blovice a účetní výkazy příspěvkových organizací města Blovice lze shlédnout zároveň (rozklikávací formou) na webu:

http://monitor.statnipokladna.cz/2017/obce/detail/00256455#rozpocet.

 

Schválený rozpočet města Blovice 2018 a střednědobý výhled rozpočtu města Blovice na roky 2019, 2020, 2021

 

Schválený rozpočet města Blovice na rok 2018 - zde ke stažení

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Blovice na roky 2019. 2020, 2021 -

zde ke stažení

Plán investičních a neinvestičních akcí města Blovice 2019, 2020 - zde ke stažení

 

 

Návrh rozpočtu města Blovice 2018

Zveřejnění návrhu rozpočtu města Blovice 2018 - zde ke stažení .

Dle zák. č. 23/2017 Sb., §5 odst. 3 - informace uveřejněny (rozklikávací formou) na http://monitor.statnipokladna.cz/2017/obce/detail/00256455#rozpocet.

Porovnání opakujících se výdajů - zde ke stažení .

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Blovice 2019, 2020, 2021

Zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města Blovice na roky 2019,2020,2021 - zde ke stažení .

Připomínky k návrhu rozpočtu města Blovice na rok 2018 a k návrhu střednědobého výhledu města Blovice na roky 2019, 2020, 2021 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 11.12.2017 nebo ústně  dne 11.12.2017 při jeho projednávání na zasedání Zastupitelstva města Blovice.

Plán investičních a neinvestičních akcí města Blovice 2018, 2019 - zde ke stažení .

 

Schválené rozpočty na rok 2018 a střednědobé výhledy na rok 2019, 2020 příspěvkových organizací města Blovice

Příspěvky od zřizovatele uvedeny v rámci schváleného rozpočtu

zde ke stažení

 

ZŠ Blovice - zde ke stažení

Navýšení provozního příspěvku ZM 16.5.2018 o 100 tis. na pokrytí celkových nákladů na pořízení šatních skříněk II. etapa

ZUŠ Blovice - zde ke stažení

Navýšení provozního příspěvku ZM 16.5.2018 o 3 tis. na nákup stoličky k pianinu

DDM Blovice - zde ke stažení

Navýšení provozního příspěvku ZM 16.5.2018 o 100 tis. na pokrytí nezbytných nákladů spojených s uvedením přístavby DDM do provozu

MKS LD Blovice - zde ke stažení

MŠ Blovice - zde ke stažení

 

Zveřejnění  návrhů rozpočtů na rok 2018 a návrhů střednědobých výhledů na rok 2019, 2020 příspěvkových organizací města Blovice

ZŠ Blovice - zde ke stažení

ZUŠ Blovice - zde ke stažení

DDM Blovice - zde ke stažení

MKS LD Blovice - zde ke stažení

MŠ Blovice - zde ke stažení

Konečné výkazy roku 2017

Fin 2 - 12 roku 2017 - zde ke stažení

Rozvaha k 31.12.2017 - zde ke stažení

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 - zde ke stažení

 

 

Konec roku 2017 - rozpočtové úpravy města Blovice

 

XVI. úprava rozpočtu MB 2017 - zde ke stažení

XV. úprava rozpočtu MB 2017 - zde ke stažení

XIV. úprava rozpočtu MB 2017 - zde ke stažení

XIII. úprava rozpočtu MB 2017 - zde ke stažení

 

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008

Archiv do r. 2007