Navigace

Obsah

Aktuality:

PŘIPRAVUJEME stavební pozemky pro výstavbu RD v lokalitě bývalé lesní školky ve Vlčicích

-jedná se celkem o 5 pozemků, předpoklad prodeje 2017/2018 - studie zastavitelnosti v příloze

Cena pozemků ve výši 700,-Kč bez DPH na m2 byla schválena v Zásadách prodeje 27.9.2017 Zastupitelstvem města Blovice

Prodej je realizován prostř. RK PUBEC , kde se dozvíte více informací

 

POZOR - POZEMKY NA HRADIŠTI PRODÁNY !!!

Více informací k výstavbě RD na Hradišti: realitní kancelář Pubec

Informace k výstavbě technické a dopravní infrastruktury na Hradišti:

Dne 31.10.2016 si převzalo město Blovice od zhotovitele - firmy BP STAVBY CZ s.r.o. novou místní komunikaci v ulici Pod Valem na Hradišti. Stavba probíhala od září 2016. Komunikace je řešena jako obytná zóna, je vyřešeno bezpečné napojení do Hradišťské ulice a ke komunikaci k RZS ve Vlčicích. Součástí stavby je i nový chodník pro pěší, který je napojen na Hradišťkou ulici za bývalým krytem CO. Celková cena stavby činí 3,6 mil. Kč a je hrazena celá z rozpočtu města Blovice.

V březnu 2011 byla zkolaudována technická infrastruktura (vodovod, splašková a dešťová kanalizace a plynofikace). V obytné zóně bylo dále rozvedeno veřejné osvětlení. Akci provedla plzeňská firma STAVMONTA spol.s r.o. za cenu cca 8,5 mil.Kč vč. DPH. Firma ČEZ Distribuce zároveň dokončila rozvod elektřiny.

Výstavba nezbytné dopravní infrastruktury byla dokončena v říjnu 2011. Jedná se o vytvoření nové křižovatky u Vlčic, úpravu komunikace III.tř., nový chodník mezi Hradištěm a Vlčicemi a přeložka kabelu O2. Stavbu provedla firma STRABAG, a.s. za cenu cca 7,55 mil.Kč vč.DPH.

 

Bližší informace u kontaktní osoby na MěÚ Blovice:

Jaroslava Vojtěchová, tel.371  516 152, jaroslava.vojtechova(at)mublovice.cz;     

Ing. Michal Hodek, tel.371 516 122, michal.hodek(at)mublovice.cz

Fotogalerie:

pohled směr Hradiště