Obsah

Zápis do MŠ Blovice

Typ: ostatní
Zápis do MŠ Blovice

Mateřská škola Blovice

podává informace k zápisu

na školní rok 2019/20

 

V úterý 23. 4. 2019 od 15.00 hod. do 17.00 hod.

si rodiče vyzvednou v 1. pavilonu v 1. třídě MŠ  tiskopisy k zápisu a informační leták. Proti podpisu jim bude přiděleno registrační číslo dítěte.

 

 

Kritéria přijímání dětí do MŠ Blovice:

na školní rok 2019/20

podle Školského zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Školního řádu MŠ Blovice.

 

1. Přednostní přijetí dětí, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, a které mají místo trvalého pobytu na území města Blovice a obcí Ždírec a Louňová.

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhnou pátého roku věku do 31.8.2019,

a to od následujícího školního roku 2019/20 až do zahájení povinné školní docházky dítěte.

 

2. Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti

od 2 let, které mají místo trvalého pobytu na území města Blovice a obcí Ždírec a Louňová.

 Děti jsou přijímány v pořadí podle věku - od nejstarších po nejmladší, do naplnění kapacity MŠ.

 Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.


Vytvořeno: 14. 2. 2019
Poslední aktualizace: 14. 2. 2019 09:23
Autor: Dana Menclová