Navigace

Obsah

Obecně závazné vyhlášky / Nařízení

 

2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zde ke stažení

Příloha č.1 k OZV 1/2017 - Skutečné náklady města Blovice předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok (2017) zde ke stažení

2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 O zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství - zde ke stažení

Příloha č.1 k OZV 1/2016 Mapa veřejných prostranství, ke kterým se vztahuje zákaz používání alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek -  zde ke stažení

2015

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zde ke stažení

Příloha č.1 k OZV 3/2015 - Skutečné náklady města Blovice předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok (2016) zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Blovice - zde ke stažení

Příloha č.1 k OZV 2/2015 - Systém třídění a shromažďování komunálního odpadu - zde ke stažení

Příloha č.1 k OZV 3/2015 - Skutečné náklady města Blovicena sběr a svoz netříděného odpadu za rok 2014 - zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o změně obecně závazné vyhlášky č. 3/2013, o regulaci provozování loterií a jiných podobných her - zde ke stažení

2014


Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, která mění a doplňuje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Blovice - zde ke stažení

 

Obecně závazná vyhláška č 2/2014 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů - zde ke stažení

 

2013

Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her  - zde ke stažení

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 - Řád veřejného pohřebiště města Blovice - zde ke stažení

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, která ruší OZV 5/2005, 3/2008, 5/2010 a 1/2006 - zde ke stažení

2012

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, která mění obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se mění OZV č. 6/2011 o místních poplatcích - zde ke stažení

2011

Obecně závazná vyhláška č. 6/2011, o místních poplatcích - zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti - zde ke stažení
 
Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Blovice - zde ke stažení
 
Příloha č. 1 k OZV 4/2011 - zde ke stažení
 
Aktuální umístění sběrných nádob v Blovicích - zde ke stažení
 
Nařízení č. 3/2011 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov - zde ke stažení
 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, která mění obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - zde ke stažení
 
Úplné aktuální znění vyhlášky č. 06/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - zde ke stažení
 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, která mění obecně závaznou vyhlášku č. 8/2010 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbsytném k zajištění veřejného pořádku - zde ke stažení
 
Aktuální verze formuláře pro oznámení o pořádání veřejně přístupné akce (kulturní podniky, sportovní podniky, bály, taneční zábavy, diskotéky apod.) na území města Blovice a Žádost o udělení výjimky z časových omezení - zde ke stažení
 
2010
 
Obecně závazná vyhláška č. 8/2010, kterou se stanoví závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném pro zajištění veřejného pořádku - zde ke stažení
 
Obecně závazná vyhláška č. 7/2010 kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2007 ze dne 19.12.2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně nakládání se stavebním odpadem - zde ke stažení
 
Úplné aktuální znění Obecně závazné vyhlášky č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - zde ke stažení
Příloha č.1 k OZV č.6/2010 - Rozúčtování skutečných nákladů za netříděný komunální odpad zde ke stažení
 
Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí - zde ke stažení
 
Pravidla pro sestavování pořadníků pro přidělování bytů do DPS zde ke stažení
 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o stanovení části školského obvodu základní školy zřízené městem Blovice zde ke stažení

 
Nařízení č.3/2010, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov zde ke stažení
 
OZV č.2/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity zde ke stažení
 
Nařízení č.1/2010, o odstraňování závad ve schůdnosti chodníků... zde ke stažení 
 
2009
 
Nařízení č.3/2009, o zrušení OZV č.3/95 zde ke stažení
 
Nařízení č.2/2009, o odstraňování závad ve sjízdosti a schůdnosti chodníků zde
 
OZV č.1/2009, o pohybu psů na veřejném prostranství zde ke stažení
 
2008
 
OZV č.4/2008, o požárním řádu města Blovice zde ke stažení
 
OZV č.2/2008, o změně OZV č.1/2007 zde ke stažení
 
OZV č.1/2008, o dvousložkové ceně vodného a stočného zde ke stažení
 
2007
 
OZV č.2/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zde ke stažení
 
OZV č.1/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně nakládání se stavebním odpadem zde ke stažení
 
Starší
 
OZV č.1/2006, o zákazu spalování některých druhů tuhých paliv  zde ke stažení
OZV č.3/2005, o obecní policii zde ke stažení
OZV č.4/2005, která mění a doplnňuje OZV č.3/2004 zde ke stažení
OZV č.3/2004, o místních poplatcích zde ke stažení
Nařízení č.2/2004 - Tržní řád zde ke stažení
Doplněk OZV č.1a/93 - změna územního plánu č.II zde ke stažení
OZV č.2/98, změna územního plánu č.I zde ke stažení
OZV č.2/95, o použití zvýšeného koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti zde ke stažení
OZV č.3/95, o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti zde ke stažení
OZV č.1a/93 - Územní plán města Blovice zde ke stažení