Obsah

   GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY      Země

                        ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

Eu

             Pořízení ÚAP pro správní území ORP Blovice

Příjemce: Město Blovice

Projekt vznikl za finanční účasti Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj (program IOP).

Dne 27.11.2008 se na setkání starostů obcí ORP Blovice uskutečnilo představení výsledků projektu "Pořízení ÚAP pro správní území ORP Blovice".

Územně analytické podklady byly za ORP Blovice předány KúPK dne 19.12.2008, které byly následně zveřejněny na stránkách KúPK

Výkres limitů - zde ke staženía 

Výkres hodnot - zde ke stažení

Výkres problémů k řešení - zde ke stažení

Výkres záměrů k nahlédnutí v kanceláŕi č.36

  

               Úplná aktualizace UAP ORP Blovice 2010

Výkres hodnot -  zde ke stažení

Výkres limitů - zde ke stažení

Výkres problémů - zde ke stažení

Výkres záměrů - zde ke stažení

Kartogramy RUR - zde ke stažení

                      Doplňující kartogramy a kartodiagramy pro ORP Blovice:

Přehled katastrálních území - zde ke stažení

Hustota osídlení - zde ke stažení

Porovnání zemědělské,lesní a ostat.půdy - zde ke stažení

Struktura podnikatelských subjektů - zde ke stažení

Druhy katastrálních map - zde ke stažení

 

Úplná aktualizace ÚAP ORP Blovice 2012

Výkres hodnot - zde ke stažení

Výkres hodnot - legenda - zde ke stažení

Výkres limitů - zde ke stažení

Výkres limitů - legenda - zde ke stažení

Problémový výkres - zde ke stažení

Problémový výkres - legenda - zde ke stažení

Výkres záměrů - zde ke stažení

Výkres záměrů - legenda - zde ke stažení

KARTOGRAMY

Územní podmínky pro soudržnost společenství obyvatel území

Územní podmínky pro příznivé životní prostředí

Územní podmínky pro hospodářský rozvoj

 

3.Úplná aktualizace ÚAP ORP Blovice 2014

 

Odkaz na stránky Plzeňského kraje

http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/orp-blovice-2014/

 

               4. Úplná aktualizace ÚAP ORP Blovice 2016

 

Odkaz na stránky Plzeňského kraje

http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/orp-blovice-2016/

 

ÚZEMNÍ   PLÁNOVÁNÍ

 

Územní plánování aktuality - zde ke stažení

Územně plánovací dokumentace obcí ORP Blovice - zde ke stažení

 

spSPorici

 

Územně plánovací dokumentace - odkaz na stránky Plzeňského kraje