Obsah

ÚZEMNÍ PLÁN BLOVICE  zde ke stažení

 

ÚZEMNÍ PLÁN DRAHKOV

     - Textová část zde ke stažení

     - Základní členění území zde ke stažení

     - Hlavní výkres zde ke stažení

     - Výkres VPS zde ke stažení

 

ÚZEMNÍ PLÁN CHOCENICE

     - Textová část zde ke stažení

     - Výkres zákl. členění zde ke stažení

     - Hlavní výkres zde ke stažení

     - Výkres koncepce veřejné infrastr. zde ke stažení

     - Výkres VPS zde ke stažení

     - Výkres širších vztahů zde ke stažení

     - Koordinační výkres zde ke stažení

     - Výkres předpokl. záborů půdního fondu zde ke stažení

 

ÚZEMNÍ PLÁN LETINY

     - Textová část zde ke stažení

     - Základní členění území zde ke stažení

     - Hlavní výkres zde ke stažení

     - Dopravní infrastruktura zde ke stažení

     - Technická infrastruktura zde ke stažení

     - VPS a asanace zde ke stažení

     - Odůvodnění územního plánu - Textová část zde ke stažení

     - Odůvodnění územního plánu - Koordinační výkres zde ke stažení

     - Odůvodnění územního plánu - Širší vztahy zde ke stažení

     - Odůvodnění územního plánu - Předpokládaný zábor ZPF, PUPFL zde ke stažení

REGULAČNÍ PLÁN LETINY

     - Textová část zde ke stažení

     - Urbanistická koncepce zde ke stažení

     - Dopravní infrastruktura zde ke stažení

     - Technická infrastruktura zde ke stažení

 

ÚZEMNÍ PLÁN MILÍNOV

     - Textová část zde ke stažení

     - Základní člrnění území zde ke stažení

     - Hlavní výkres zde ke stažení

     - Koncepce veřejné infrastruktury zde ke stažení

     - Výkres VPS zde ke stažení

 

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÉ MITROVICE

     - Textová část zde ke stažení

     - ÚP - Výkres základního členění zde ke stažení

     - ÚP - Hlavní výkres zde ke stažení

     - ÚP - Výkres VPS zde ke stažení

     - ÚP - Výkres pořadí změn zde ke stažení

     - Odůvodnění - Koordinační výkres zde ke stažení

     - Odůvodnění - Výkres dopravní infrastruktury zde ke stažení

     - Odůvodnění - Výkres tech. infrastruktury zde ke stažení

     - Odůvodnění - Výkres širších vztahů zde ke stažení

     - Odůvodnění - Výkres předpokl. záborů PFzde ke stažení

 

ÚZEMNÍ PLÁN SEČ

     - Textová část - výrok zde ke stažení

     - Základní členění zde ke stažení

     - Hlavní výkres zde ke stažení

     - Výkres VPS zde ke stažení

     - Doprava zde ke stažení

     - Technická infrastruktura zde ke stažení

     - Textová část - odůvodnění zde ke stažení

     - Koordinační výkras zde ke stažení

     - Širší vztahy zde ke stažení

     - ZPF zde ke stažení

 

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍŽOVICE

     - Textová část ÚP zde ke stažení

     - Výkres základního členění zde ke stažení

     - Hlavní výkres zde ke stažení

     - Výkres VPS zde ke stažení

     - Koncepce technické infrastruktury zde ke stažení

     - Koordinační výkres zde ke stažení

     - Širší vztahy zde ke stažení

     - Zábory ZPF zde ke stažení

 

ÚZEMNÍ PLÁN ÚNĚTICE

      - Textová část ÚP zde ke stažení

      - Textová část - odůvodnění ÚP zde ke stažení

      - Výkres základního členění území zde ke stažení

      - Hlavní výkres zde ke stažení

      - Výkres VPS zde ke stažení

      - koordinační výkres zde ke stažení

      - Širší vztahy zde ke stažení

      - Zábory ZPF zde ke stažení

 

ÚZEMNÍ PLÁN ŽÁKAVA

Územní plán Žákava zde ke stažení.

 

ÚZEMNÍ PLÁN ŽDÍREC

      - Textová část zde ke stažení

      - Výkres základního členění území zde ke stažení

      - Hlavní výkres zde ke stažení

      - Výkres veřejné infrastruktury zde ke stažení

      - Výkres VPS zde ke stažení

      - Širší vztahy zde ke stažení

      - Koordinační výkres zde ke stažení

      - Zábory ZPF zde ke stažení

 

ÚPN-SÚ SPÁLENÉ POŘÍČÍ - právní stav po změně č. 2

    - Textová část zde ke stažení

    - Funkční využití ploch zde ke stažení

    - Doprava zde ke stažení

    - Území města zde ke stažení

    - Veřejně prospěšné stavby zde ke stažení

    - Koordinační výkres zde ke stažení

 

ÚZEMNÍ PLÁN JAROV

   - Textová část zde ke stažení

   - Základní členění území  zde ke stažení

   - Urbanistická koncepce zde ke stažení

   - Dopravní a technická infrastruktura  zde ke stažení

   - VPS a asanace zde ke stažení

 

ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVÁ

   - Textová část zde ke stažení

   - Textová část - odůvodnění ÚP zde ke stažení

   - Základní členění území zde ke stažení

   - Hlavní výkres zde ke stažení

   - Výkres VPS, opatření a asanací zde ke stažení

   - Koordinační výkres zde ke stažení

   - Širší vztahy zde ke stažení

   - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu zde ke stažení