Obsah

Formuláře odboru stavebního

Stavební řád:
 1. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě_499_P5.doc - zde ke stažení
 2. Ohlášení odstranění_503_P15.docx - zde ke stažení
 3. Ohlášení stavby_503_P8.docx - zde ke stažení
 4. Oznámení o užívání stavby_503_P11.docx - zde ke stažení
 5. Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora_503_P10.docx - zde ke stažení
 6. Oznámení změny v užívání stavby_503_P14.docx - zde ke stažení
 7. Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací_499_P4.doc - zde ke stažení
 8. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby_499_P3.doc - zde ke stažení
 9. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby _499_P2.doc - zde ke stažení
 10. Rozsah a obsah projektové dokumentace_499_P1.doc - zde ke stažení
 11. Žádost o stavební povolení_503_P9.docx - zde ke stažení
 12. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu_503_P12.docx - zde ke stažení
 13. Žádost o ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo pasport stavby_499_P3.doc - zde ke stažení
 14. Žádost o povelení předčasného užívání stavby_503_P13.docx - zde ke stažení

Územní rozhodování:
 1. Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území_503_P4.doc - zde ke stažení
 2. Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území_503_P6.doc - zde ke stažení
 3. Žádost o územní souhlas_503_P7.docx - zde ke stažení
 4. Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo sceleování pozemků_503_P4.docx - zde ke stažení
 5. Žádost o vydání rozhodnutí o ochraném pásmu_503_P5.docx - zde ke stažení
 6. Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území_503_P2.docx - zde ke stažení
 7. Žádost o povolení výjimky.doc - zde ke stažení
 8. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby_503_P1.docx - zde ke stažení
 9. Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území_503_P3.docx - zde ke stažení
 10. Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení_503_P6.docx - zde ke stažení
 11. Žádost o územně plánovací informaci_503_P1.doc - zde ke stažení