Navigace

Obsah

Rozpočet a závěrečný účet města Blovice

Hospodaření města Blovice se řídí zákonem č.128/2000 Sb.,  o obcích, v platném znění; zákonem č.250/2000 Sb., v platném znění (tzv. malá rozpočtová pravidla)  a dalšími právními předpisy. Město se řídí rozpočtem schváleným na příslušný rok. Po skončení roku se sestavuje účetní závěrka a závěrečný účet, hospodaření města podléhá auditu kontrolního orgánu.

Správcem rozpočtu je vedoucí odboru ERM .

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA BLOVICE - rozklikávací rozpočet (stránky MFČR - monitor státní pokladny)
ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET MĚSTA BLOVICE (plnění rozpočtu 2001-2013) na stránkách Rozpočet Veřejně o.s.
Rozklikávací rozpočet města Blovice (napojení na ekonomický informační systém města Blovice) - odkaz: http://rozpocet.mublovice.cz/?id=1

 

 

Schválený rozpočet MB na rok 2017

Dne 30.11.2016 byl schválen rozpočet města Blovice na rok 2017 (zde ke stažení) včetně rozpočtového výhledu na roky 2018 - 2020 (zde ke stažení).

 

Výkyzy 2. čtvrtletí 2017

Fina 2 - 12 k 30.06.2017 - zde ke stažení

Rozvaha k 30.06.2017    - zde ke stažení

Výkaz zisku a ztráty k 30.06.2017 - zde ke stažení

 

 

Výkazy 1. čtvrtletí 2017

Fin 2 - 12 k 31.03.2017 -    zde ke stažení

Rozvaha k 31.03.2017 -     zde ke stažení

Výkaz zisku a ztráty k 31.03.2017 -   zde ke stažení

 

Rozpočtové úpravy města Blovice 2017

XI. rozpočtová úprava MB schválená ZM 27.09.2017 - zde ke stažení

X. rozpočtová úprava MB schválená RM 07.08.2017 - zde ke stažení

IX. rozpočtová úprava MB schválená RM 17.07.2017 - zde ke stažení

VIII. rozpočtová úprava MB schválená RM 21.6.2017 - zde ke stažení

VII. rozpočtová úprava MB schválená ZM 14.06.2017 - zde ke stažení

VI. rozpočtová úprava MB schválená RM 15.05.2017 - zde ke stažení

V. rozpočtová úprava MB schválená RM 24.04.2017 - zde ke stažení

IV. rozpočtová úprava MB schválená ZM 12.04.2017 - zde ke stažení

III. rozpočtová úprava MB schválená RM 22.03.2017 - zde ke stažení

II. rozpočtová úprava MB schválená ZM 22.02.2017 - zde ke stažení

I. rozpočtová úprava MB schválená RM 06.02.2017 - zde ke stažení

 

 

Plán investičních a neinvestičních akcí města Blovice - zde ke stažení 

Plán příjmů a výdajů BH na rok 2017

Plán hospodaření BH na rok 2017

 

Schválený Závěrečný účet města Blovice za rok 2016 

Dne 14.06.2017 Zastupitelstvo města Blovice schválilo závěrečný účet města Blovice za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Blovice za rok 2016 bez výhrad.

Zastupitelstvo města Blovice dne 14.06.2017 dále schválilo v rámci závěrečného účtu města Blovice za rok 2016 výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Blovice za rok 2016 a čerpání hospodářských výsledků do (z) fondu rezerv.

 Závěrečný účet města Blovice - zde ke stažení

 

Přílohy závěrečného účtu:

Přehled příjmů a výdajů města Blovice za rok 2016 - zde ke stažení

Struktura příjmů a výdajů města Blovice za rok 2016 - zde ke stažení

Rozvaha, výsledovka, dluh. služba a zadluženost k 31.12.2016 - zde ke stažení

Úvěry a dl. závazky k 31.12.2016 - zde ke stažení

Sociální fond k 31.12.2016 - zde ke stažení

Přehled přijatých dotací v roce 2016 - zde ke stažení

Přehled poskytnutých dotací městem Blovice za rok 2016 - programové -  zde ke stažení

                                                                                             -  mimoprogramové - zde ke stažení

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - zde ke stažení

Výsledky hospodaření PO za rok 2016 - zde ke stažení

Účetní výkazy k 31.12.2016 FIN 2 -12 - zde ke stažení

Účetní výkazy rozvaha k 31.12.2016 - zde stažení

Účetní výkazy výsledovka k 31.12.2016 -  zde ke stažení

Příloha k UCE závěrce k 31.12.2016 - zde ke stažení

 

 

 

Závěrečný účet města Blovice za rok 2016 - Návrh  - zde ke stažení

Přílohy závěrečného účtu:

Přehled příjmů a výdajů města Blovice za rok 2016 - zde ke stažení

Struktura příjmů a výdajů města Blovice za rok 2016 - zde ke stažení

Rozvaha, výsledovka, dluh. služba a zadluženost k 31.12.2016 - zde ke stažení

Úvěry a dl. závazky k 31.12.2016 - zde ke stažení

Sociální fond k 31.12.2016 - zde ke stažení

Přehled přijatých dotací v roce 2016 - zde ke stažení

Přehled poskytnutých dotací městem Blovice za rok 2016 - programové -  zde ke stažení

                                                                                             -  mimoprogramové - zde ke stažení

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - zde ke stažení

Výsledky hospodaření PO za rok 2016 - zde ke stažení

Účetní výkazy k 31.12.2016 FIN 2 -12 - zde ke stažení

Účetní výkazy rozvaha k 31.12.2016 - zde stažení

Účetní výkazy výsledovka k 31.12.2016 -  zde ke stažení

Příloha k UCE závěrce k 31.12.2016 - zde ke stažení

 

 

 

 

Rok 2016

Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008

Archiv do r. 2007