Navigace

Obsah

Úpravy rozpočtu města Blovice na rok 2018

I. rozpočtová úprava 2018 - zde ke stažení

II. rozpočtová úprava 2018 - zde ke stažení

 

Schválený rozpočet města Blovice 2018 a střednědobý výhled rozpočtu města Blovice na roky 2019, 2020, 2021

 

Schválený rozpočet města Blovice na rok 2018 - zde ke stažení

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Blovice na roky 2019. 2020, 2021 -

zde ke stažení

Plán investičních a neinvestičních akcí města Blovice 2019, 2020 - zde ke stažení

 

 

Návrh rozpočtu města Blovice 2018

Zveřejnění návrhu rozpočtu města Blovice 2018 - zde ke stažení .

Dle zák. č. 23/2017 Sb., §5 odst. 3 - informace uveřejněny (rozklikávací formou) na http://monitor.statnipokladna.cz/2017/obce/detail/00256455#rozpocet.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Blovice 2019, 2020, 2021

Zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města Blovice na roky 2019,2020,2021 - zde ke stažení .

Připomínky k návrhu rozpočtu města Blovice na rok 2018 a k návrhu střednědobého výhledu města Blovice na roky 2019, 2020, 2021 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 11.12.2017 nebo ústně  dne 11.12.2017 při jeho projednávání na zasedání Zastupitelstva města Blovice.

Plán investičních a neinvestičních akcí města Blovice 2018, 2019 - zde ke stažení .

 

Schválené rozpočty na rok 2018 a střednědobé výhledy na rok 2019, 2020 příspěvkových organizací města Blovice

ZŠ Blovice - zde ke stažení

ZUŠ Blovice - zde ke stažení

DDM Blovice - zde ke stažení

MKS LD Blovice - zde ke stažení

MŠ Blovice - zde ke stažení

 

Zveřejnění  návrhů rozpočtů na rok 2018 a návrhů střednědobých výhledů na rok 2019, 2020 příspěvkových organizací města Blovice

ZŠ Blovice - zde ke stažení

ZUŠ Blovice - zde ke stažení

DDM Blovice - zde ke stažení

MKS LD Blovice - zde ke stažení

MŠ Blovice - zde ke stažení

Konečné výkazy roku 2017

Fin 2 - 12 roku 2017 - zde ke stažení

Rozvaha k 31.12.2017 - zde ke stažení

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 - zde ke stažení

 

 

Konec roku 2017 - rozpočtové úpravy města Blovice

 

XVI. úprava rozpočtu MB 2017 - zde ke stažení

XV. úprava rozpočtu MB 2017 - zde ke stažení

XIV. úprava rozpočtu MB 2017 - zde ke stažení

XIII. úprava rozpočtu MB 2017 - zde ke stažení

 

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008

Archiv do r. 2007