Obsah

Informace k zápisu do MŠ Blovice

Typ: ostatní
Informace k zápisu do MŠ Blovice

Mateřská škola Blovice

podává informace k zápisu

na školní rok 2018/19

 

Dne 30. 4. 2018 od 15.00 hod. do 17.00 hod.

si rodiče vyzvednou v MŠ Blovice tiskopisy k zápisu, informační leták a proti podpisu jim bude přiděleno registrační číslo dítěte.

 

Kritéria přijetí dětí do Mateřské školy Blovice na školní rok 2018/19

podle Školského zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Školního řádu MŠ Blovice.

 

1. Přednostní přijetí dětí, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, a které mají místo trvalého pobytu na území města Blovice a obcí Ždírec a Louňová.

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhnou pátého roku věku do 31.8.2018,

a to od následujícího školního roku 2018/19 až do zahájení povinné školní docházky dítěte.

 

2. Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti

od 2 let, které mají místo trvalého pobytu na území města Blovice a obcí Ždírec a Louňová.

Od 1. 9. 2018 se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku. Děti jsou přijímány v pořadí podle věku - od nejstarších po nejmladší, do naplnění kapacity MŠ.                                                                                             

 


Vytvořeno: 22. 2. 2018
Poslední aktualizace: 22. 2. 2018 09:45
Autor: Dana Menclová